Haber

"Daha Iyi Personel Eğitimi Için Yenilik, Gelişim Ve Iletişim Projesi" (Idecom) Kapsamında İlk Uluslararası Personel Eğitimi Portekiz’de Gerçekleştirildi

Erasmus Plus Programı kapsamında, Romanya ve Portekiz'den cezaevi, üniversiteler, kuruluşlar ve Genel Müdürlüğümüz ortaklığı ile "Daha İyi Personel Eğitimi İçin Yenilik, Gelişim ve İletişim Projesi"(IDECOM) yürütülmektedir. Amacı, personel eğitimine yenilikçi ve disiplinlerarası bir yaklaşım ve girişimcilik ruhu kazandırmak olan Proje, 2014 yılında başlamış olup, 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje kapsamında yenilikçilik, girişimcilik, takım çalışması, bilişim teknolojileri ve iletişim becerilerine yönelik olarak üç adet müfredat geliştirilmiştir. Geliştirilen her bir müfredat için 12 ceza infaz kurumu personelinden oluşan gruba yurtiçinde eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, yurtiçi eğitim programına katılan gruptan 9 kişinin yurtdışında yapılacak eğitim programına katılması planlanmıştır.

Proje kapsamında geliştirilen “Yenilikçilik” müfredatının yurtiçi eğitimi 23-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara Personel Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiş, çeşitli unvanlardan 12 personel, online oturumlar ve sınıf eğitimlerinden oluşan pilot eğitimi tamamlamıştır. Söz konusu 12 personelden; İstanbul, Ankara, İzmir, Mardin, Malatya, Elmalı ceza infaz kurumlarında görevli, psikolog, sosyal çalışmacı ve infaz koruma memurlarından oluşan 9 kişilik ekip 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleştirilen kısa dönemli eğitici eğitimine katılmıştır. Projenin Portekizli ortağı olan IPS (Yenilikçi Cezaevi Sistemleri) kuruluşu tarafından organize edilen eğitimde personele, ceza infaz kurumlarında yenilikçi yaklaşımlar konusunda interaktif uygulamalar içeren bir eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitime ülkemizi temsilen katılan ekip daha önce Ankara Personel Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimin ardından kurumlarında tutuklu/hükümlülere yönelik yürüttükleri pilot uygulamalarla ilgili bir sunum gerçekleştirmişlerdir. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk uluslararası eğitim katılımcılara sertifikaların verilmesiyle başarılı ve verimli şekilde tamamlanmıştır.

Pilot müfredat eğitimlerinin ikincisi olan “Girişimcilik” eğitimi 26-29 Eylül 2016 tarihlerinde yine Ankara Personel Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmiş olup, 9 personelin katılacağı “Girişimcilik” müfredatı uluslararası eğitim faaliyetinin 2017 yılı Nisan ayı içinde Romanya’da yapılması planlanmaktadır.

“Bilişim Teknolojileri ve İletişim Becerileri” müfredatına yönelik müfredat eğitimi hazırlıkları ise devam etmektedir. Bu müfredatın uluslararası eğitim faaliyeti ise Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde yabancı ortakların katılımı ile Türkiye’de gerçekleştirilecektir.


Haber
Haber
Haber