Haber

"Daha İyi Personel Eğitimi için Yenilik, Gelişim ve İletişim Projesi" (IDECOM) 5. Uluslararası Proje Yönetim Toplantısı Yapıldı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Erasmus+ Plus Programı altında finanse edilerek, Romanya,  Portekiz ve Moldova’dan cezaevi, üniversite ve diğer kuruluşların oluşturduğu konsorsiyum ve Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile yürütülen "Daha İyi Personel Eğitimi İçin Yenilik, Gelişim ve İletişim Projesi" nin (IDECOM) 5. Uluslararası yönetim toplantısı yabancı proje ortağı temsilcilerinin katılımı ile 23-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara Limak Ambassador Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; proje ortağı kuruluşlar olan Timişoara Cezaevi, Timişoara Vest Üniversitesi, CPIP, IPS-Yenilikiçi Cezaevi Sistemleri-, Beira Üniversitesi, Moldova Cezaevleri Yönetimi ve Europris’den katılımcıların yanı sıra, Genel Müdürlüğümüzü temsilen Projelerden sorumlu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı  Burhanettin ESER ve Tetkik Hakimi Hüseyin ŞIK ile projede görev alan ilgili birim uzmanları katıldı.

Genel Müdürlük olarak ev sahipliği yaptığımız toplantının açılışı, Projelerden sorumlu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser’in konuşmalarıyla başldı. Eser konuklarımıza hitaben yaptığı açılış ve hoş geldiniz konuşmasında, projelere verdiğimiz önemden bahsederek, bu projede dinamik, verimli ve üretken bir ortaklık yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Proje ile geliştirilen eğitim çıktılarının personel eğitim merkezlerimizde yürütülen hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlere dâhil edileceğini ifade etmiştir. Genel müdürlüğümüzün yürüttüğü birçok başarılı projeden biri olan IDECOM Projesinin aynı zamanda ortaklarımız ile gelecekte sürdürmeyi umduğumuz yakın işbirliğinin önemli bir halkası olduğunu belirterek toplantının herkes için verimli geçmesini temenni etti.

Altı ayda bir yapılan uluslararası toplantılarda, projenin geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki dönem faaliyetleri hakkında planlama yapılmaktadır. Ayrıca, proje çıktıları hakkında fikir alışverişinde bulunulmaktadır. Toplantıda özellikle projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için hangi araçların kullanılacağı yönünde planlamalar yapıldı.

2017 Ağustos ayında tamamlanması planlanan proje ile personel eğitimine yenilikçi ve disiplinler arası bir yaklaşım ve girişimcilik ruhu kazandırmak amaçlandı. Proje kapsamında yenilikçilik, girişimcilik, takım çalışması, bilişim teknolojileri ve iletişim becerilerine yönelik eğitim müfredatı geliştirildi. Söz konusu eğitim müfredatları için yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında şu ana kadar; 3 müfredat başlığında toplam 36 ceza infaz kurumu personeli yurt içi pilot eğitimlere katılmış ve kurumlarda mahkumlara yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirildi. Bu 3 müfredat başlığı için Portekiz, Romanya ve Türkiye’de gerçekleştirilecek uluslararası kısa dönemli eğitimler kapsamında 9 personelimiz Portekiz’de “Yenilikçilik” konulu eğitime katıldı. Nisan ayı içerisinde 9 personel Romanya’da gerçekleştirilecek “Girişimcilik” eğitimine katılacaklardır. 

IDECOM_EN


Haber
Haber
Haber
Haber