Haber

Daha İyi Personel Eğitimi İçin Yenilik, Gelişim ve İletişim Projesi Ankara'da Yapıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Romanya, Moldova ve Portekiz'den; Cezaevleri, Üniversiteler, Özel Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ortaklığında yürütülen IDECOM Projesinin E11 - Çoğaltıcı Etkinliği ve Ulusal Geçerlililk Çalıştayı; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Genel Müdürlüğümüz Proje Bürosu ve Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı temsilcilerinden oluşan 20 kişinin katılımıyla 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Ankara İlci Residence Hotel'de gerçekleştirildi. Proje ortağı olarak Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde yürütülen çalıştayda proje kapsamında geliştirilen "Yenilikçilik, Girişimcilik ve İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Takım Çalışması" konularında gerçekleştirilen personel eğitim müfredatı, el kitapları ve uzaktan eğitim portalı tanıtıldı, proje çıktıları hakkında katılımcılardan geri bildirimler alındı.

Erasmus Plus Programı kapsamında, Romanya ve Portekiz'den cezaevi, üniversiteler, kuruluşlar ve Genel Müdürlüğümüz ortaklığı ile yürütülen "Daha İyi Personel Eğitimi İçin Yenilik, Gelişim ve İletişim Projesi"(IDECOM) projesinin amacı; personel eğitimine yenilikçi ve disiplinlerarası bir yaklaşım ve girişimcilik ruhu kazandırmaktır.

Proje, 2014 yılında başlamış olup, 2017 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlandı.

Proje kapsamında yenilikçilik, girişimcilik, takım çalışması, bilişim teknolojileri ve iletişim becerilerine yönelik olarak üç adet müfredat geliştirildi. Geliştirilen her bir müfredat için 12 ceza infaz kurumu personelinden oluşan gruba yurtiçinde eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, yurtiçi eğitim programına katılan gruplardan 9'ar kişi olmak üzere toplam 27 cezaevi personeli proje kapsamında gerçekleştirilen uluslararası eğitime katıldı.

 

Haber
Haber
Haber
Haber