Haber

DENGE Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı

DENGE Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin ESER’in başkanlığında 5 Mayıs 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde yapıldı.

Türkiye'deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar için Etkili bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla DENGE - Denetimli Serbestlik Gençlik Programı UNICEF’in teknik desteği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Toplam 21 pilot ilde uygulanması planlanan DENGE, çocuklar ve gençlere yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Proje ile çocuklar için etkili, ölçülebilir ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu destekleyici müdahale programları geliştirecektir. Aynı zamanda, çocukların toplumla başarılı şekilde bütünleştirilmesini sağlayabilmek için bir risk ve ihtiyaç değerlendirme aracı oluşturacaktır. İş birliğine dayalı bir sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, başta çocuk koruma ve çocuk adalet sistemi alanında çalışmakta olan profesyoneller olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, STK'lar ve medya ile kapsamlı çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Proje, 2015 Aralık ayında başlamasına karşın, ulusal ve uluslararası danışmanların seçimlerinin gecikmesi sebebiyle birçok aktiviteye henüz başlanamamıştır. Proje faaliyetlerinde görev alacak danışmanların seçim süreçleri tamamlanmak üzere olup, danışmanlık ilanları UNICEF tarafından hazırlanıp ilgili mecralara gönderilmiştir. Diğer yandan, iletişim stratejisi çalıştayı ve çocuk görüşünün alınması gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Projede hedeflenen takvimin gerisinde kalınması sebebiyle, bütçe artışı olmaksızın proje süresinin uzatılması için UNICEF gerekli hazırlıkları yürütmektedir.

Projenin yürütme kurulu toplantısı uluslararası projelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Burhanettin Eser’in açılış konuşması ile başlamıştır. Toplantıya herkese hoş geldiniz diye başlayan ESER daha sonra sözü UNICEF temsilcisi Göktan KOÇYILDIRIM’a bırakmıştır. KOÇYILDIRIM, toplantıya başlamadan önce bir gözleminden bahsetmek istediğini söyleyerek, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinasyonu salanda bulunan hakim, savcı ve alan uzmanlarına yönelik gerçekleştirilen eğitimler sırasında denetimli serbestlik sistemi ve çocuklara yönelik hizmetler hakkında sahadakilerin yeterince bilgi sahibi olmadığını gördüğünü belirtmiştir. Bu nedenle, DENGE Projesinde elde edilecek çıktıların bir an önce alana tanıtılmasında fayda olduğunu belirtti. Daha sonra, UNICEF Program Sorumlu Sn. Dilek Karagöz tarafından projenin 5. çeyrek döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Haber
Haber
Haber
Haber