Haber

Eğitim Modülleri Değerlendirme Çalıştayı

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarının Mesleki ve Sosyal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Erasmus+ Projesi “Eğitim Modülleri Değerlendirme Çalıştayı”  8 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Raymar Otel’de gerçekleştirildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser açılış konuşmasında; “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak infaz sistemimizin daha iyiye ulaşması için her alanda kapsamlı çalışmaları titizlikle yürüttüğümüzü, geldiğimiz aşamaya bakıldığında, insan onuruna ve vakarına yakışır modern kurumların inşasından tutun da, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırılmasına kadar her alanda birçok yenilikçi adımlar attığımızı belirtti.” Tüm bu çalışmaların için de uluslararası projelerin önemli katkılarına özellikle vurgu yapan Eser, Genel Müdürlük olarak infaz sistemimizi uluslararası standartlara taşıyacak her türlü projenin için de olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etti.

Avrupa Birliği Komisyonunca 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında sağlanan yükseköğretim ve mesleki eğitim alanındaki hibe destekleri kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğümüzün ortak olduğu Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarının Mesleki ve Sosyal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Erasmus+ Projesinin 2015 yılı Aralık ayında faaliyetlerine başlanmış, 2017 yılı aralık ayında tamamlanması planlanmıştır. Pprojenin temel amacı, ceza infaz kurumu çalışanlarının mesleki ve sosyal yetkinliklerinin geliştirilmesi için proje kapsamında eğitim modülleri oluşturularak personele ilgili konularda eğitim verilmesidir. Bu amaçla, bir ihtiyaç analizi çalışması yapılarak, yurtdışı ortakların da deneyim ve bilgi paylaşımları ile oluşturulan eğitim modüllerinin personele yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilmesi hedeflendi.

Açılış konuşmasından sonra, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden akademisyenler ve Genel Müdürlüğümüze bağlı ceza infaz kurumları ile eğitim merkezlerinde görevli personel tarafından hazırlanan eğitim modülleri, hazırlayan kişiler tarafından katılımcılara tanıtıldı. Çalıştay yapılan değerlendirme oturumunun arkasından sonlandırıldı.

Haber
Haber
Haber
Haber