Haber

Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi’nin 4. Uluslararası Yönetim Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz ile Norveç, Belçika ve Romanya Ceza İnfaz Kurumları idareleri, uluslararası kuruluş ve üniversitelerin ortaklığında yürütülmekte olan “Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi”nin 4. Uluslararası Yönetim Toplantısı 8-9 Haziran 2017 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya proje ortağı ülke ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte Genel Müdürlüğümüz adına Daire Başkanı Barış ÖNER ve Proje Bürosu Şube Müdürü Mehmet Özkan ASLIPEK katılmışlardır. Toplantının ilk günü Belçika Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiş, ikinci gün Brüksel yakınındaki Beveren Kapalı Cezaevi ziyaret edilerek toplantının ikinci günü burada tamamlanmıştır. Toplantıda; projenin son dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri ve tamamlanan çıktılar üzerinde ortak ülkelerin görüşleri alınmış, önümüzdeki dönem faaliyetleri olan personel eğitimi konusunda planlamalar yapılmıştır. Projenin bir sonraki toplantısı ve uluslararası yaygınlaştırma semineri 7-8 Kasım 2017 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

AB Komisyonu tarafından sağlanmakta olan Erasmus Plus Programı kapsamında; Portekiz Beira Üniveristesi, Portekiz menşeli BSAFE LAB ve IPS (Yenilikçi Cezaevi Sistemleri) şirketleri, Uluslararası İyileştirme ve Cezaevleri Birliği (ICPA), Avrupa Cezaevleri Birliği (EuroPris),  Belçika, Romanya ve Norveç Cezaevleri Yönetimleri ve Genel Müdürlüğümüzün ortak olduğu Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi (R2PRIS) projesi Kasım 2015’de başlamıştır. Toplam bütçesi 330.000 Avro olan projenin tamamlanma tarihi Ağustos 2018’dir.

Radikalleşme ve aşırılık konusunda cezaevlerinin "besleyici zeminler" olduğu, iyi yönetilmeyen cezaevlerinde radikalleşme sinyallerinin tespit edilemediği, aşırı uçlardaki suçluların cezaevi ortamında çok rahat fiziksel ve ideolojik alan oluşturabildikleri gibi sorunlardan yola çıkılarak hazırlanan projenin amacı, ifade edilen problemler doğrultusunda, iyileştirme ve eğitim personelinin yetkinliğini artırmak, radikalleşme sinyallerini erken algılama ve uygun müdahalede bulunma becerilerini geliştirmektir.

Bu amaçlara yönelik olarak planlanan projede elde edilmesi beklenen çıktılar;

  • Radikalleşmenin teorik çerçevesinin çizilmesi,
  • Cezaevlerinde Radikalleşmenin tespiti için bir değerlendirme aracı oluşturulması,
  • Pesonele yönelik eğitim müfredatı geliştirilmesi,
  • On-line ve sınıf eğitimleri için pilot eğitimlerin yapılması,
  • Radikalleşme el kitabı ve iyi uygulama örnekleri kitabının hazırlanmasıdır.
Proje ile ilgili detaylı bilgilere  http://www.r2pris.org/ adresinden ulaşılabilmektedir. 
Haber
Haber
Haber
Haber