Haber

Elektronik İzleme Son Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ülkemiz, İngiltere, Hollanda ve Portekiz ülkeleri arasında ortaklaşa yürütülen “Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” son proje yürütme kurulu toplantısı 31 Temmuz 2017 tarihinde genel müdürlüğümüzde gerçekleştirildi.

Uluslararası projelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin ESER başkanlığında yürütülen toplantıya, Tetkik Hâkimi Hüseyin ŞIK, Tetkik Hâkimi Kevser Ceylan KOCA, Tetkik Hâkimi Erhan ULU, Birleşik Kırallık Dış İlişkiler Başkanı David MEYER, Portekiz İkincil Proje Lideri Nuno CAIADO, Birleşik Krallık Proje Yöneticisi Anthony AMAECHI, AB Delegasyonu, MFİB temsilcisi, AB Bakanlığı temsilcisi ve Genel Müdürlüğümüz uzman personeli katılım sağladı.

Projenin 8. Yürütme Kurulu Toplantısında, 8. Çeyrek dönemde gerçekleştirilen faaliyetler, proje çıktılarının genel değerlendirilmesi ele alındı.

Türkiye’de etkili ve işlevsel bir elektronik izleme sistemi oluşturmak amacıyla bilgi ve deneyim kazanarak, ülkemiz için AB standartlarıyla uyumlu en uygun sistemi belirlemeyi hedefleyen proje kapsamında, elektronik izleme merkezi personeline ve denetimli serbestlik müdahale personeline eğitim verilerek elektronik izleme uygulamalarıyla ilgili daha donanımlı personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Haber
Haber
Haber
Haber