Haber

Cezaevleri İçin Ekonomik Etkinlikler Projesi’nin Son Uluslararası Yönetim Toplantısı Lizbon’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Erasmus+ Plus Programı altında finanse edilerek, Romanya,  Portekiz’den cezaevi, üniversite ve diğer kuruluşların oluşturduğu konsorsiyum ve Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile yürütülen "Cezaevleri İçin Ekonomik Etkinlikler Projesi’’ (ECOPRIS)’in Son Uluslararası yönetim toplantısı ve Uluslararası Semineri, proje ortakları temsilcilerinin katılımı ile 13-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Lizbon’da gerçekleştirilmiştir.
Toplantı ve Seminere Genel Müdürlüğümüz adına Tetkik Hâkimi Yasin KANAR, Tetkik Hâkimi Ahmet ÜNAL ve Psikolog Ezgi ÇETİNTÜRK katılmışlardır. Programın ilk günü proje aktivitelerinin yaygınlaştırılması amacıyla Portekiz Cezaevleri Genel Müdürlüğü ek binasında, uluslararası seminer faaliyeti düzenlenmiştir. Seminere proje ortakları Timişoara Cezaevi, Timişoara Vest Üniversitesi, Romanya Yaşam Boyu Öğrenme Derneği-CPIP, IPS-Yenilikiçi Cezaevi Sistemleri, Portekiz Beira Üniversitesi, EuroPris ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra İspanya’nın Katalonya şehrinde bulunan CIRE Kurumu temsilcileri katılım sağlamıştır. Programın ikinci günü gerçekleştirilen toplantıda; projenin son dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri ve tamamlanan çıktıları üzerine ortak ülkelerin görüşleri alınmış ve planlamalar yapılmıştır.
AB Komisyonu tarafından sağlanmakta olan Erasmus Plus Programı kapsamında yürütülen “Cezaevleri İçin Ekonomik Etkinlikler (ECOPRIS) Projesi” 2014 yılında başlamıştır. Toplam bütçesi 330.000 Avro olan projenin tamamlanma tarihi Ağustos 2017’dir.
Romanya, Portekiz, Türkiye’den ortaklar ile EuroPris’i (Avrupa Cezaevleri Birliği) bir araya getiren proje, cezaevi personelinin işyurtlarının geliştirilmesi ve yönetimi açısından eğitilmesi, mahkûmlara becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sağlanması ve ayrıca cezaevinin misyonunu gerçekleştirmede kullanmak üzere kendi gelirini yaratılmasını hedeflemektedir.

Projenin tamamlanan faaliyetleri genel olarak şunlardır:

*Personelin yönetim becerilerini geliştirerek, mahkûmların işyurtları girişimlerinin tümüne katılımlarının desteklenmesi için iş yurtları planı geliştirme konusunda bir eğitim müfredatı oluşturulmuştur.

*Proje ortağı 3 ülkede 6 multidisipliner ekip tarafından 3 kısa dönemli uluslararası eğitim etkinliğiyle toplam 36 cezaevi personeline eğitim verilmiştir.

*Kilit paydaşların ve uzmanların katıldığı ulusal seminerler, geçerlilik çalıştayları, uluslararası etkinlikler ve pilot eğitimler aracılığıyla personel ve mahkûmların iş gücünün yeniden bütünleşmesi faaliyetlerinde toplumun ve iş dünyasının katılımını artırmaya yönelik planlamalar yapılmıştır.

Haber
Haber
Haber
Haber