Haber

DENGE Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı

DENGE Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin ESER’in başkanlığında 19 Eylül 2017 tarihinde Limak Ambassadore Otel’de gerçekleştirildi.

Türkiye'deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar için Etkili bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla DENGE - Denetimli Serbestlik Gençlik Programı UNICEF’in teknik desteği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Toplam 21 pilot ilde uygulanması planlanan DENGE, çocuklar ve gençlere yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Proje ile çocuklar için etkili, ölçülebilir ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu destekleyici müdahale programları geliştirilecektir. Aynı zamanda, çocukların toplumla başarılı şekilde bütünleştirilmesini sağlayabilmek için bir risk ve ihtiyaç değerlendirme aracı oluşturulacaktır. İş birliğine dayalı bir sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, başta çocuk koruma ve çocuk adalet sistemi alanında çalışmakta olan profesyoneller olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, STK'lar ve medya ile kapsamlı çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Projenin yürütme kurulu toplantısı uluslararası projelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser’in açılış konuşması ile başladı. Ardından sözü UNICEF temsilcisi Göktan KOÇYILDIRIM, AB Türkiye Delegasyonu Temel Haklar Sentör Yöneticisi Maria STOGOVA, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden Söyleşme Yöneticisi Serhat BAYRAM alarak proje çalışmalarının verimli geçmesine dair temennilerini iletti. Sonra, UNICEF Program Sorumlu Dilek Karagöz tarafından projenin 6. çeyrek döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ardından projenin uluslarası danışmanı Marianne Moore, risk ve değerlendirme aracından sorumlu ulusal danışman GAUSS, psikososyal müdahale programlarından sorumlu ulusal danışman Koç Üniversitesi, iletişim ve görünürlük faaliyetlerinden sorumlu ulusal danışman IRIS ve web sitesinden sorumlu ulusal danışman ODD2 tarafından planladıkları çalışmaların yöntemi ve takvimi üzerine sunumlar yapıldı. Sunumların ardından 7.PYK toplantı tarihine ilişkin takvim belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

DENGE Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı ardından, proje uluslararası danışmanı Sn. Marianne Moore ve diğer ulusal danışmanlara ülkemiz çocuk ceza adalet sistemini tanıtmak amacıyla  Limak Ambassadore Otel’de öğleden sonra toplantı gerçekleştirildi.
Haber
Haber
Haber
Haber