Haber

Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi’nin Uluslararası Yönetim Toplantısı ve Yaygınlaştırma Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz ile Norveç, Belçika ve Romanya Ceza İnfaz Kurumları idareleri, uluslararası kuruluş ve üniversitelerin ortaklığında yürütülmekte olan “Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi”nin 5. Uluslararası Yönetim toplantısı 7 Kasım Salı Günü tüm proje ortaklarının katılımıyla Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ve projenin Uluslararası Yaygınlaştırma Semineri 8 Kasım 2017 tarihinde Ankara Raymar Hotel’de gerçekleştirildi.

Seminere proje ortağı olan ülke ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yanı sıra, Yunanistan, Arnavutluk, Fransa, Macaristan, İspanya, Hollanda, Avusturya’dan katılımcılar ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Akademisi, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı temsilcileri katıldı.

Uluslararası Seminerin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser, terör ve radikalleşme sorununun, yüzyılımızda tüm dünya ülkelerinin ve insanlığın ortak sorunu olarak karşımızda durmakta olduğunu, bu ortak sorunun çözümünde tüm ülkelerin ve insanlığın ortaklığının da kaçınılmaz olduğunu belirterek sözlerine; “Bu ortaklıklara güzel bir örnek olan ve bizleri burada bir araya getiren “Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Projesi”, radikalleşme ve aşırılık konusunda cezaevlerinin "besleyici zeminler" olduğu, iyi yönetilmeyen cezaevlerinde radikalleşme sinyallerinin tespit edilemediği, aşırı uçlardaki suçluların cezaevi ortamında çok rahat fiziksel ve ideolojik alan oluşturabildikleri gibi sorunlardan yola çıkılarak hazırlanmıştır” şeklinde devam etti. Bu projenin ceza infaz sistemi ve terörün önlenmesi açısından önemine vurgu yapan Eser, Portekiz, Romanya, Belçika, Norveç ve Türkiye gibi bu alanda deneyimli ülkeleri ve ayrıca Europris ve ICPA (Uluslararası İyileştirme ve Cezaevleri Birliği) gibi uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı kaynaklarını da bir araya getiren Beira Üniversitesi ve IPS’e (Yenilikçi Cezaevi Sistemleri) bu vesile ile teşekkür ettiğini ifade etti.

Konuşmasında, projeye katkı veren tüm proje ortaklarına, proje çıktılarının oluşturulmasında projenin hazırlık aşamasından itibaren emek ve mesai harcayan herkese ve bu çalışmaları paylaşmak üzere buraya gelen tüm ülke ve kurum temsilcilerine teşekkür ederek; uluslararası yaygınlaştırma seminerinin herkes için verimli geçmesini diledi.

Açılış konuşmasından sonra;

Portekiz Yenilikçi Cezaevi Sistemleri temsilcisi Sayın Pedro Das Neves tarafından Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Projesinin hedef, amaç ve çıktıları genel olarak tanıtılmıştır. Projenin genel tanıtımının ardından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Handan Oruç Ömeroğlu, ‘’Türkiye’de Ceza İnfaz Kurumlarında radikalleşme alanındaki uygulamalar’’ hakkında bilgilendirici bir sunum yapmıştır. Seminer yapılan panel ve değerlendirme oturumunun arkasından sonlandırılmıştır.

Avrupa Birliği Komisyonunca 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında sağlanan yükseköğretim ve mesleki eğitim alanındaki hibe destekleri kapsamında, Portekiz Beira Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğümüzün ortak olduğu Cezaevlerinde Radikalleşmenin Önlenmesi Erasmus+ Projesinin 2015 yılı Kasım ayında faaliyetlerine başlanmış olup, 2018 yılı Ağustos ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Portekiz, Romanya, Belçika, Norveç ve bu alanda deneyimli sivil toplum kuruluşları arasında ortaklaşa yürütülen projenin temel amacı radikalleşme riskini tespit etmeye yönelik olarak kurumlarda uygulanacak bir değerlendirme aracı geliştirilmesi, personele yönelik uzaktan eğitim ve sınıf eğitimi modülleri geliştirilmesidir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere http://www.r2pris.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber