Haber

Ceza İnfaz Kurumlarındaki Çocukların Rehabilitasyonuna Yönelik Çalışmaların Değerlendirileceği Çalıştay Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz ile UNICEF işbirliğinde çocuk adalet sistemi alanında çalışan farklı aktörlerle bir araya gelinmesi, infaz sistemindeki çalışmaların daha da iyiye götürülmesi ve geliştirilmesi için bilgi paylaşımında bulunulması ile alternatif modellerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan “İnfaz Kurumlarındaki Çocuklar: Riskler, Yaklaşımlar ve Alternatif Modelller” çalıştayı 18-20 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara'da CK Farabi Otel'de tamamlandı.  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz’ın açılış konuşmalarını yaptığı programa, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yapıcı, Daire Başkanlarımız Fatih Güngör, Çelebi Yılmaz ve Kontrolörler Kurulu Başkanı Yusuf Kenan Çağlar, Tetkik Hakimleri Çiğdem Ekici Savaş ve Nuri Şahan ile çocuk suçluluğu alanında çalışmaları bulunan çeşitli üniversitelerden toplam 34 akademisyen, kamu-kurum ve kuruluşları temsilcileri ile personelimiz katıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz açılış konuşmasında; Çocukların suç işlemesinin hem dünyada hem de ülkemizde üzülerek izlenen sosyal bir sorun olduğunu bu sosyal sorun ile mücadele de özel bir ilgi, titizlik ve özverinin yanı sıra çok yönlü bir işbirliğini gerektirdiğini ifade etti. Bununla birlikte bir çocuğun özgürlüğünden yoksun kalmasının en son çare ve en kısa süre için olması gerektiği hakkındaki Uluslararası ilkeyi çok önemsediğine değinip koruyucu ve önleyici hizmetlerin, infaz sürecinde yapılacak çalışmalardan her açıdan çok daha etkin ve verimli olacağını vurgulayarak, ceza infaz kurumlarımızda bulunan çocuklara yönelik olarak kurum içi eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile yürütülen çalışma ve projelerden söz etti. Son olarak da bu çalıştay ile çocuklara yönelik hizmetlerinin hukuksal ve kurumsal açıdan ele alınması, konunun hem kuramsal hem uygulama açısından geniş kapsamlı değerlendirilmesinin çalışmalardan önemli sonuçlar çıkması için oldukça değerli olacağını belirterek sözlerini tamamladı. Açılış konuşmasının ardından çocuk ceza infaz kurumları tanıtım videosu izlenerek açılış programı sona erdi.

Açılış sonrasındaki oturumda “Suça Sürüklenen Çocuklar ve İnfaz Sürecine” ilişkin bilgilendirme sunumları Prof. Dr. Hamit Hancı'nın başkanlığında yapıldı. Sunumlar sırasıyla Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Çiğdem Ekici Savaş, UNICEF’i temsilen Göktan Koçyıldırım ile Akademisyen Prof. Dr. Ferhunde Öktem tarafından gerçekleştirildi.

Ortak oturumlar sonrası yapılan grup çalışmalarında Ceza İnfaz Kurumlarında Rehabilitasyon Programlarının Geliştirilmesi oturumu Prof. Dr. Erhan Büken, Mevzuat ve Politika Geliştirilmesi   oturumu Prof. Dr. Yener Ünver, Kurumlar arası Koordinasyonun Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi oturumu Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci günü; katılımcılar Sincan  Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Ankara Çocuk Eğitimevini ziyaret ederek yerinde bilgi aldılar, inceleme ve gözlem yapma fırsatı buldular. Kurum ziyaretlerinden sonra yapılan grup çalışmalarında yoğun bilgi ve deneyim paylaşımları yaşandı. 

Çalıştayın son günü grup çalışmalarında çıkan sonuçların raporlaştırılmasının ardından gruplara ilişkin hazırlanan raporlar teker teker sunuldu.  Çalıştaya katılan akademisyenler için hazırlanan “Teşekkür Belgeleri” Tetkik Hâkimi Çiğdem Ekici Savaş, Unicef temsilcisi Göktan Koçyıldırım ve  Prof. Dr. Hamit Hancı tarafından düzenlenen törenle akademisyenlere takdim edildi ve diğer kurum temsilcileri ve ceza infaz kurumu çalışanlarına “Katılım Belgeleri” verildi. Tüm katılımcılarla birlikte  hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile program sona erdi.

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber