Haber

DENGE Projesi 7. Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

DENGE Projesi 7. Yürütme Kurulu Toplantısı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Belviranlı’nın başkanlığında 22 Aralık 2017 tarihinde Limak Ambassadore Otel’de gerçekleştirildi.

Türkiye'deki Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar için Etkili bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, kısa adıyla DENGE - Denetimli Serbestlik Gençlik Programı UNICEF’in teknik desteği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte, çocuklar ve gençlere yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Proje ile çocuklar için etkili, ölçülebilir ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu destekleyici müdahale programları geliştirilecektir. Aynı zamanda, çocukların toplumla başarılı şekilde bütünleştirilmesini sağlayabilmek için bir risk ve ihtiyaç değerlendirme aracı oluşturulacaktır. İş birliğine dayalı bir sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, başta çocuk koruma ve çocuk adalet sistemi alanında çalışmakta olan profesyoneller olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, STK'lar ve medya ile kapsamlı çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Projenin yürütme kurulu toplantısı uluslararası projelerden sorumlu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Belviranlı’nın açılış konuşması ile başladı. Toplantı açılışı esnasında kısa bir konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Belviranlı konuşmasında, “2015 yılında başlayan projenin ceza infaz sistemimize önemli faydaları olacağına inanıyorum. Proje kapsamında geliştirilen yapılandırılmış programların uygulanmasının çocuklar üzerinde faydalı etkileri olacaktır. Bizler projeden dünyadaki en iyi programları değil, ülkemize, kültürümüze, çocukların yapısına uygun, sistem tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir programlar geliştirilmesini bekliyoruz.” vurgusunu yaparak tüm yürütme kurulu üyelerine toplantıya katılımları için teşekkür etti ve toplantının verimli geçmesini temenni ederek sözü UNICEF Çocuk Koruma Bölüm Başkanı Patrizia Benvenuti’ye bıraktı.

Patrizia Benvenuti, projenin tüm taraflarına şu ana kadar yürütülen takım çalışması için teşekkür ederek, projenin 12 aylık uzatma talebinin olumlu sonuçlanması nedeniyle tüm paydaşları tebrik etti.

Ardından sözü AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Zeynep Haki alarak proje çalışmalarının verimli geçmesine dair temennilerini iletti. Daha sonra, UNICEF Program Sorumlu Dilek Karagöz tarafından projenin 7. çeyrek döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Geçmiş dönemde başarıyla gerçekleştirilen 3 ülkeyi kapsayan çalışma ziyareti ve danışmanlar tarafından düzenlenen durum raporları konusunda bilgi verildi. Sunumların ardından, 2018 yılı planlaması ve 8.PYK toplantı tarihine ilişkin takvim belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

Haber
Haber
Haber
Haber