Haber

Eğitim Kurulu Toplantısı Ankara Hakimevinde Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün Başkanlığında Gerçekleştirildi

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Eğitim Kurulu Toplantısı Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Kurulu Toplantısı ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL’ün başkanlığında Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin MENTEŞ’in teşrifleriyle 17 Ocak 2018 tarihinde Ankara Hakimevi’nde yapıldı.

Toplantı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Cengiz ÖNER ve Musa HEYBET, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban YILMAZ, Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim ŞAHİN, Danıştay Üyesi Ziya ÖZCAN ve Vahit KINALITAŞ, Yargıtay Üyesi Osman ATALAY, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Şaban KAZDAL, Personel Genel Müdürü Ahmet KAR, Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Rifat İNANÇ, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman HAN, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Halil EKŞİ, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş CENGİZ, Türkiye Barolar Birliği Avukatı Seray ŞENFER, Ankara Barosu Avukatı Mustafa Kemal HAKİMOĞLU, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa YAPICI, Daire Başkanı Çelebi YILMAZ, Tetkik Hakimi Serdal İBRAHİMOĞLU, Çiğdem EKİCİ SAVAŞ, Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Esma OKUR DUMLU, Filiz KARADERE, Mehmet Aykut CİHANGİR ile Ankara Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal VAROL’un katılımıyla gerçekleşti.

Eğitim Kurulu toplantısının başlangıcında Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL tarafından konuşma gerçekleştirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban YILMAZ’ın konuşmalarının ardından Eğitim Dairesi Başkanlığının sunumu Tetkik Hâkimi Esma OKUR DUMLU, Filiz KARADERE ve Mehmet Aykut CİHANGİR tarafından; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün sunumu ise Tetkik Hâkimi Serdal İBRAHİMOĞLU tarafından yapıldı. Sunumlarda, 2017 yılı içinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ve eğitimlerin istatistiki verileri ile 2018 yılı eğitim planına yer verildi. Kurul üyeleri tarafından, düzenlenen eğitimler hakkında görüş ve öneriler alınarak toplantı bitirildi.

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber