Haber

Suçun Önlenmesinde İşbirliği Çalıştayı Açılış Töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Genel Müdürümüz Şaban Yılmaz'ın Katılımı ile Ankara Hakimevinde Gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Genel Müdürümüz Şaban Yılmaz'ın katılımı ile açılışı yapılan “Suçun Önlenmesinde İşbirliği Çalıştayı” Ankara Hâkimevi’nde Gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER) işbirliğinde suçun önlenmesi alanında çalışan farklı aktörlerle bir araya gelinmesi, ülkemizdeki suç olgusunun incelenmesi, konu üzerine yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaların değerlendirilmesi, sorumlu tüm kurumların katkısıyla suçla mücadele kapsamında yapılması gereken çalışmaların raporlanması amacıyla hazırlanan “Suçun Önlenmesinde İşbirliği Çalıştayı” 21-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara Hakimevi'nde tamamlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ali Haberal, CEKAMER Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Erhan Büken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz’ın açılış konuşmalarını yaptığı programa, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Tetkik Hâkimleri ile suç alanında çalışmaları bulunan çeşitli üniversitelerden akademisyenler, kamu-kurum ve kuruluşları temsilcileri ile personelimiz dahil toplam 160 kişi katıldı.

Açılış sonrasında Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Tören Yücel, suç olgusu ve suçun önlenmesi yöntemleri hakkında anahtar konuşmasını gerçekleştirdi. Anahtar konuşmanın ardından Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda çalıştay koordinatörü Doç.Dr. Ertan Kahramanoğlu alt çalışma gruplarına ilişkin bilgilendirme konuşması yaptı. Bilgilendirmenin ardından katılımcılar, "Çocukların Suça Sürüklenmesinin Önlenmesi", "Çocuğa Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi", "Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde Bağımlılığının Önlenmesi" ve "Suç Tekerrürünün Önlenmesi" konularında olmak üzere eş zamanlı 4 alt çalışma grubunda yerlerini aldı.

Çalıştayın birinci ve ikinci günü eş zamanlı yürütülen dört alt çalışma grubundan çıkan sonuçların raporlaştırılmasının ardından gruplara ilişkin hazırlanan raporlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiftci, Daire Başkanı Fatih Güngör, Prof.Dr. Kudret Güven ve Yrd.Doç.Dr. Ezgi Aygün Eşitli'nin modaratörlüğünde genel oturumlarda değerlendirildi. Çalıştay katılımcıları için hazırlanan ”Katılım Belgeleri” verilmesiyle birlikte program sona erdi. Çalıştay çıktılarının kitap halinde raporlandırılması ve ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması planlanmaktadır.

Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber