Haber

Ceza İnfaz Kurumları Ziyaret Birimlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Genel Müdürlüğümüz Dış İlişkiler Daire Başkanlığı AR-GE bürosu tarafından“Ceza İnfaz Kurumları Ziyaret Birimlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri  Çalıştayı” 28.02.2018 tarihinde Ankara Hakimevi’nde yapıldı. Çalıştayda, ceza infaz kurumlarımızın ziyaret birimlerinde yürütülen çalışmaların daha verimli hale getirilmesi, zaman ve işgücü tasarrufunun sağlanması, hem personel hem de ziyaretçilerin yaşadıkları sorunların en aza indirgenmesi ve kullanılan teknolojik donanımların geliştirilmesi tartışılmış, kişilerin bireysel olarak katkılarının ardından grup çalışmaları yapılmış ve her grubun önerileri sunum olarak katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştayın açılışını Genel Müdür Yardımcımız  Mehmet Fatih Belviranlı yapmış olup, Ankara Ceza İnfaz Kurumları ve Genel Müdürlüğümüzün ilgili bürolarından temsilciler katıldı. Çalıştayda ortaya çıkan öneri ve görüşler Genel Müdürlüğümüz AR- GE bürosu tarafından raporlaştırılarak ilgili birimlere dağıtılacaktır.

Haber
Haber
Haber
Haber