Medeni Durumlarına Göre Dağılımı (01.04.2016 İtibarıyla )

19/04/2008 tarihli ve 26852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2008/13472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Resmî İstatistik Programı kapsamında olmayıp, hizmete özel olarak hazırlanmıştır.
Medeni Durumu Hükümlü Tutuklu Genel Toplam
E K T E K T E K T
Bekar 38.000 839 38.839 5.787 189 193 43.787 1.028 44.815
Bilinmeyen 30.972 789 31.761 8.596 468 338 39.568 1.257 40.825
Boşanmış 20.022 1.187 21.209 1.392 137 139 21.414 1.324 22.738
Dul 1.690 467 2.157 144 56 62 1.834 523 2.357
Evli 64.564 2.396 66.960 9.485 374 370 74.049 2.770 76.819
Evliliğin Feshi 12 1 13 - - - 12 1 13
Evliliğin İptali 36 3 39 3 - 1 39 3 42
GENEL TOPLAM 155.296 5.682 160.978 25.407 1.224 26.631 180.703 6.906 187.609
K=Kadın, E=Erkek, T=Toplam