Öğrenim Durumu Dağılımı (01.04.2016 Tarihi İtibarıyla )

19/04/2008 tarihli ve 26852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2008/13472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Resmî İstatistik Programı kapsamında olmayıp, hizmete özel olarak hazırlanmıştır.
Öğrenim Durumu  Genel Toplam
Erkek Kadın Toplam
Ç Y T Ç Y T Ç Y T
Okuma- Yazma Bilmeyen 73 5.430 5.503 6 1.126 1.132 79 6.556 6.635
Okur- Yazar Olup Bir Okul Bitirmeyen 266 7.708 7.974 13 521 534 279 8.229 8.508
İlkokul Mezunu 723 71.555 72.278 19 2.066 2.085 742 73.621 74.363
İlköğretim Mezunu 605 22.589 23.194 15 579 594 620 23.168 23.788
Ortaokul veya Dengi Meslek Okulu Mezunu 552 34.737 35.289 14 839 853 566 35.576 36.142
Lise veya Dengi Meslek Okulu Mezunu 118 26.568 26.686 4 972 976 122 27.540 27.662
Yüksek Lisans Mezunu 0 117 117 0 5 5 0 122 122
Yüksekokul veya Fakülte Mezunu 0 4.917 4.917 0 292 292 0 5.209 5.209
Doktora Mezunu 0 32 32 0 2 2 0 34 34
Öğrenim Durumu Bilinmeyen 43 4.698 4.741 3 402 405 46 5.100 5.146
TOPLAM 2.380 178.351 180.731 74 6.804 6.878 2.454 185.155 187.609
Ç=Çoçuk Y=Yetişkin T=Toplam
Not: Öğrenim durumu istatistikleri, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna girerken beyan etmiş oldukları mezuniyet durumlarına göre hazırlanmıştır.