Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (01.04.2016 İtibarıyla)

19/04/2008 tarihli ve 26852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2008/13472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Resmî İstatistik Programı kapsamında olmayıp, hizmete özel olarak hazırlanmıştır.
Yaş Gruplarına Göre Dağılım Hükümlü Tutuklu Genel Toplam
E K T E K T E K T
12 ve 17 Yaş (18 Yaşından Gün Almamış Çocuk) 746 26 772 1.670 49 1.719 2.416 75 2.491
18 ve 20 Yaş (Genç) 5.577 136 5.713 3.382 159 3.541 8.959 295 9.254
21 ve 39 Yaş (Genç-Orta Yetişkin) 99.557 3.259 102.816 15.360 752 16.112 114.917 4.011 118.928
40 ve 64 Yaş (İleri Yetişkin) 47.050 2.166 49.216 4.721 255 4.976 51.771 2.421 54.192
65 ve 79 Yaş (Yaşlı) 2.344 85 2.429 159 9 168 2.503 94 2.597
80 Üstü (İleri Yaşlı) 119 5 124 8 0 8 127 5 132
Yaş Grubu Bilinmeyen 7 1 8 7 - 7 14 1 15
TOPLAM 155.400 5.678 161.078 25.307 1.224 26.531 180.707 6.902 187.609
K=Kadın, E=Erkek, T=Toplam