HABER

MADDE KULLANMA ÖZGÜR YAŞA

Adana Valisi Mustafa BÜYÜK, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali YELDAN ve Adana İl Emniyet Müdürü Cengiz ZEYBEK’ in katılımları ile “Madde Kullanma Özgür Yaşa” isimli proje hazırlanmıştır.

Bu proje ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan yükümlü, hükümlü ve tutuklular ile personeli kapsamaktadır. Amacımız yükümlü, hükümlü ve tutukluların bağımlılık yapıcı maddelerle tanışmasını engellemek, karşılaşabileceği uyuşturucu maddeler karşısında ‘HAYIR’ diyebilmelerini sağlamaktır. Maddeyi denemiş ya da madde kullanmaya meyilli bireyleri maddeden uzak tutmak, madde kullanımı ve sonuçları hakkında fikir vermek, bağımlılık konusunda duyarlılık oluşturarak, uyuşturucunun yasal boyutu hakkında bilgi vermek ve uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadele konusunda her türlü sosyal, kültürel ve eğitsel konularda işbirliği yapılması amaçlanmıştır.
2015 yılı ve 2016 yılı sonuna kadar sürecek proje ile;10 000kişiye ulaşılarak  uyuşturucu madde kullanımı hakkında bilgilendirme toplantıları yapmak ve madde kullanımı konusunda sorumlu kurumlar ile ortak çalışmalar yaparak önleme ve koruma faaliyetleri icra etmek amaçlanmış,
Bu kapsamda;
-Bağımlılık yapıcı maddelerle tanışmasını engellemek,
-Maddeye ulaşa bilirliği azaltmak,
-Madde kullanımı ve sonuçları hakkında farkındalığını arttırmak,
-Bağımlılık konusunda duyarlılık oluşturmak,
-Madde bağımlısı bireylerin toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarını sağlamak,
-Bağımlılık konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmeleri.
-Yükümlü, hükümlü ve tutukluların sosyal ve kültürel becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte hazırladığı 'Madde Kullanma Özgür Yaşa' projesi sonunda; kişileri uyuşturucu madde kullanımı ve etkileri hakkında bilgilendirmek, topluma uyuşturucudan en iyi koruma yönteminin "hiç başlamamak" olduğu bilinci yerleştirmek, madde kullanımından nasıl korunacağı ve ne tür tedbirler alınacağı hakkında bilinç düzeyini arttırmak, spor sanat bilim konularıyla büyüyen; topluma yararlı, toplum değerlerine saygılı bireyler yetiştirmek olmuştur.

 

Haber
Haber
Haber