Haber

Biz Bir Aileyiz Projesi

İzmir 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun yürüttüğü “Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında personelin birinci ve ikinci dereceden akrabalarından belirlenen otuz kişilik bir ziyaretçi grubunun, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki İzmir 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun belirli alanlarını personel eşliğinde görme imkânı bulmuştur.

“Biz Bir Aileyiz” projesi, ailelerin, güvenlik ve gizlilik nedeniyle toplumla paylaşılamayan çalışma alanları hakkında belirlenmiş ziyaret programı doğrultusunda birinci ağızdan bilgi edinerek olası endişelerinin giderilmesi, çalışan ve aileleri arasındaki çalışma alanı ile ilgili iletişimin ve güven duygusunun güçlendirilmesi amaçlarıyla yapılmıştır. Zira çalışan aileleri, onlar bakımından bilinmeyen olan ve toplumda birinci el bilgi akışı sağlanamadığı için çeşitli söylenti, haber ve önyargının oluşabildiği bir çalışma ortamında bulunan yakınları için endişe edebilmekte, ancak çalışanlar da görevleri gereği aileleri ile bu konuda bilgi paylaşamadığından bir iyileşme sağlanamamaktadır. Bu durum aile içi iletişim ve güvenin zedelenmesine yol açabilmektedir. Bu bakımlardan bu proje ile; kurumun çalışma alanı ve koşulları hakkında ailelere birince elden bilgi verilerek ve kurum ziyareti ile gözlem yapma imkanı sunularak çalışan ve aileleri arasındaki iletişim ve güven duygusunun ve dolayısıyla çalışanların kuruma bağlılıklarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda 07.08.2015 tarihinde saat 9:00 ile 14:00 arasında çalışanların projeye katılmak isteyen birinci ve ikinci derece aileleri arasından belirlenen bir ziyaretçi grubu kurumu, program dâhilinde ziyaret etmiştir. Ziyaretçi grubuna, daha önce cezaevleri çalışanları ile proje girişimlerinde yer almış bulunan Öğretim Görevlisi Dr. Meltem ARAT ve projede gönüllü olarak yer alan Dikili Adliyesinde görev yapan Hâkim Ömer Faruk ŞİMŞEK gözlemci olarak davet edilmiştir. Ziyaret programına, projenin yapıldığı ilin en üst amiri olarak Başsavcı Vekili Şükran DEDEAĞAOĞLU ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü temsilen Eğitim Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Faruk KARCI katılmıştır.


Haber
Haber
Haber
Haber