Sağlık Hizmetleri

GENEL BİLGİLER

Ceza İnfaz Kurumlarımızda, 25/11/2013 tarihi itibariyle (Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan doktorlara ilave olarak) Genel Müdürlüğümüz kadrosunda 11 doktor, 3 diş hekimi, 268'i sözleşmeli, 218'i kadrolu olmak üzere toplam 486 adet sağlık memuru görev yapmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ambulans hizmetlerine destek amacıyla 37 adet ambulans bulunmaktadır.

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesi Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra, 2009 yılına kadar hükümlü ve tutuklulara kurum hekimleri vasıtasıyla sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri 30.04.2009 tarihli protokol doğrultusunda aile hekimleri vasıtasıyla genel sağlık sistemi kapsamında Sağlık Bakanlığınca sunulmaya başlanmıştır.

Bu protokol uyarınca, 1000 ve üzerinde hükümlü ve tutuklu bulunan her kuruma aile hekimliği pozisyonu ihdas edilerek sağlık hizmeti sunulmaktadır. Kampüs içerisinde bulunup 1000 ve üzerinde hükümlü ve tutuklu barındıran kurumlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Hükümlü ve tutuklu sayısı 1000'e kadar olan kurumlar durumu uygun olan en fazla üç aile hekimine bağlanmaktadır. İlgili aile hekimi sağlık hizmetini, gezici sağlık hizmeti kapsamında vermektedir.

Hükümlü ve tutuklular ile personel sayısı 1000'in üzerinde olan kurumlarda haftada 5 tam gün, 500 ile 1000 arasında olan kurumlarda haftada 5 yarım gün, 500'ün altında olan kurumlarda haftada 2 yarım gün tabipli sağlık hizmeti verilmektedir.

Türkiye genelinde, 3000 - 3500 vatandaşımıza bir aile hekimi Sağlık Bakanlığınca görevlendirilirken, ceza infaz kurumlarımızda ise 1000 hükümlü tutukluya bir aile hekimi görevlendirilmektedir.

Ayrıca Ankara-Sincan, İstanbul-Silivri, İstanbul-Maltepe ve İzmir-Aliağa Ceza İnfaz Kurumları bünyesindeki Semt Poliklinikleri doğrudan Sağlık Bakanlığı'na bağlı C grubu hastane statüsünde yataklı sağlık hizmeti vermekte olup, diğer ceza infaz kurumlarında ise aile hekimliği şeklinde hizmet verilmektedir.

Resimler için tıklayınız...