Sağlık Hizmetleri

KURUMA KABUL, TEDAVİ VE SEVK ZİNCİRİ

Ceza infaz kurumuna ilk kez alınan hükümlü ve tutukluların hekim-hasta mahremiyetine uygun olarak, ilk kabul muayeneleri yapılmaktadır. Bu muayeneden elde edilen sonuçlar, ceza infaz kurumunda kaldığı süre boyunca gerekli tıbbı müdahale ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla revirde bulunan şahsi sağlık dosyasına kaydedilmektedir. (5275 sayılı Kanunun 21. maddesi)

Ceza infaz kurumlarında sağlık sorunu olan hükümlü ve tutukluların ilk muayene ve tedavi hizmetleri kurum revirinde verilmektedir.

Kurum hekimi, aile hekimi veya diş hekiminin uygun gördüğü durumlarda, ileri tetkik, tedavi ve iyileştirme için, sağlık ocağı, devlet hastanelerine ve daha ileri sağlık hizmeti gerekenler ise üniversite hastanelerine sevk edilmektedir.
Acil durumlarda derhal 112 Acil Servis'e haber verilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunulmakta ve gerek görülmesi halinde ambulansla hastaneye sevk sağlanmaktadır.

Kurum tarafından hastanelere sevk edilmesi gereken hükümlü ve tutuklular jandarmaya bildirilmekte, Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nin 76 ve 77. maddeleri kapsamında jandarma koruma birlik komutanlığınca istenilen gün ve saatte hizmete uygun olarak sevkler yapılmaktadır.

Bulunduğu ildeki devlet veya üniversite hastanelerinde tedavisinin mümkün olmadığı hallerde tedavisinin yapılabileceği daha kapsamlı hastanelerin buluduğu illere sevk edilerek tedavileri yaptırılmaktadır.

Resimler için tıklayınız...