Sağlık Hizmetleri

TEDAVİ BÖLÜMLERİ VE REFAKAT

Her ceza infaz kurumunda bir revir bulunmakta ve cezaevi hekiminin sorumluluğunda faaliyet gösteren revirde bulundurulması gerekli tıbbi araç ve gereçler ile çalışma esas ve usulleri kurum iç yönetmeliğinde ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

Hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutuklular, yatarak tedavi edilmeleri gerektiği takdirde, o hastanede bulunan hükümlü koğuşuna yatırılarak tedavileri yapılmaktadır.

Hükümlü koğuşu ve servisleri;

  • Hastane bünyesinde, doğrudan güneş alan,
  • Diğer hasta odaları ile aynı şartları taşıyan,
  • Erkek, kadın ve gerekli durumlarda çocuk olmak uzere en az birer odadan oluşan,
  • Firara karşı engelleri bulunan,
  • Dış güvenliği jandarma, iç güvenliği ise ceza infaz kurumu personeli tarafından sağlanan, hükümlü ve tutuklulara yatarak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilen bölümlerden oluşmaktadır.

Hastanelerde bulunan mahkum koğuşları ve servisleri ceza infaz kurumlarının bir bölümü olarak kabul edilmekte ve infaz mevzuatı bu bölümlerde de uygulanmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 116/3 ve 19.08.2011 tarihli protokolün 36. Maddeleri uyarınca, hastanede yatarak tedavisi gerekli hükümlü/tutukluların tedavisini yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi halinde eşi, annesi, babası, kardeşi, bunların olmaması durumunda Cumhuriyet Başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını hastanın yanında refakatçi olarak bulundurulabilmektedir.

Öte yandan, hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmaları gerekli görülmeyerek infaz kurumlarına geri gönderilen mahkumların cezasının infazını sağlamak üzere Elazığ, Samsun, Manisa, Adana ve Metris Rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. 5275 Sayılı Kanunun 18/1 maddesi kapsamında değerlendirilen hükümlü ve tutukluların bu rehabilitasyon merkezlerinde uzman personelce takip edilerek tedavileri yapılmaktadır.

Bu rehabilitasyon merkezlerinden Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu; hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumundan rapor bekleyen ya da tek başına öz bakım becerisini yapamayan ve başkasının bakımına muhtaç olan hasta tutuklu ve hükümlülerin barındırılması, rehabilite ve tedavilerini sağlamak amacıyla 02/04/2012 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 150 kişilik kapasiteye sahip olup; bunun 48'i, 5275 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında değerlendirilen tutuklu ve hükümlülere, diğer 102 kişilik bölümü ise ağır ve sürekli hastalığı nedeniyle bakıma muhtaç durumda bulunan tutuklu ve hükümlülere ayrılmıştır. 28/11/2013 tarihi itibariyle 18 inci madde kapsamında mevcut 47, bakıma muhtaç hükümlü ve tutuklu mevcudu 42'dir.

Resimler için tıklayınız...