SIK SORULAN SORULAR

 1. Hükümlü ve tutuklular neden ceza infaz kurumlarında elektrik parası ödüyor?

  Yanıt:

  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 35, 62, ve 70'inci maddesi hükümlerine göre hazırlanarak, 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ceza İnfaz Kurumlarına Bulundurulacak Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğin Elektrikli Eşyalar başlıklı 9'uncu maddesinde “Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle hükümlü ve tutuklulardan kurumun genel aydınlatma gideri değil, sadece oda ve eklentilerinde aydınlatma dışında kullandıkları elektrik bedeli tahsil edilmektedir.
  Söz konusu mevzuatlar gereğince sadece hükümlü ve tutukluların kurum izni ve kendi istekleri doğrultusunda kantinden temin ettikleri eşyalar ile oda ve eklentilerinde kişisel ihtiyaçları için aydınlatma dışında kullandıkları elektriğin bedeli (televizyon ve vantilatör gibi elektrikli eşyalar için) alınmaktadır.

 2. Hükümlü ve tutuklular için belirlenen günlük iaşe bedeli ne kadardır, çocuk ve anne hükümlü tutuklular için ayrıca bir iyileştirme var mı?

  Yanıt:

  26/10/2005 tarihli ve 25978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğin Günlük iaşe miktarı başlıklı 5'inci maddesinde “Günlük iaşe miktarı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlenen günlük kalori ihtiyacı ve bütçe imkanları da değerlendirilerek saptanan tutardır.” hükmü yer almaktadır.
  Günlük iaşe bedeli 01/07/2013 tarihinden itibaren bütçe imkanları da gözetilerek;
  - Hükümlü ve tutuklular ile görevi başında bulunan personel için 5,00 TL'ye
  - Ceza infaz kurumlarında barındırılan çocuk hükümlü ve tutuklular için 6,00 TL'ye,
  - Kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklar ile süt emziren hükümlü ve tutuklu anneler ve hamileler için 7,50 TL'ye,
  - Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personel eğitim merkezleri için 8,50 TL'ye yükseltilmiştir.

 3. Vegan, vejetaryen, farklı inanç sahipleri ve hasta hükümlü ve tutuklulara durumlarına göre yiyecek veriliyor mu?

  Yanıt:

  Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personeli İaşe Yönetmeliği’nde yapılan ve 28/03/2012 tarihli ve 28247 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 9’uncu maddesindeki değişiklikle; Hasta hükümlü ve tutukluya, diyetisyen veya hekimlerin belirleyeceği besinler verilmesi, inancı gereği veya vegan, vejetaryen türü özel bir beslenme şekline sahip hükümlü ve tutukluların talepleri, iaşe miktarı ile sınırlı kalmak üzere karşılanması sağlanmıştır.

 4. Bir hükümlü veya tutuklunun devlete maliyeti nedir?

  Yanıt:

  2012 yılında bir hükümlü veya tutuklunun devlete günlük maliyeti 48 TL’dir. Bu maliyetin içine Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra bütçesinden personel ve sosyal güvenlik giderleri, cari giderler, yatırım giderleri ile işyurtları bütçesinden cari giderler için aktarılan tutarlar ve işyurtlarından Teknik İşler Daire Başkanlığının ceza infaz kurumları yapımı için aktarılan ödenekler dahil edilmiştir.

 5. Hükümlü ve tutuklulardan alınan yiyecek bedelinin tahsili nasıl yapılmaktadır, ödeme gücü olmayanlardan neden iaşe bedeli alınmaktadır?

  Yanıt:

  Devletin himayesi altındaki hükümlü ve tutukluların iaşe edilmeleri kısıtlı kamu kaynaklarının verimli ve etkin şekilde kullanılması ile mümkün olabilmektedir. 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi gereğince bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilmekte, ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmamaktadır. ödeme gücü olan hükümlülerden bu kurumda tükettikleri yiyecek bedelleri tahsil edilmek üzere kurum idarelerince tahakkuk işlemleri gerçekleştirilir.
  Hükümlü ve tutukluların iaşe parası her altı ayda bir belirttiği adrese gönderilerek, iaşe bedeli o günkü şartlarda parasal tutarı kendisinden talep edilmektedir. Parasal miktar o günkü miktar ne ise, onun üzerinden hesaplanan miktardır. Zam ve faiz işletilmemektedir.

 6. Re’ sen yapılan sevklerde hükümlü tutuklulara ait eşyaları nakil olarak gittiği ceza infaz kurumlarına nasıl gönderilmektedir?

  Yanıt:

  Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince sevke giden hükümlü-tutuklunun koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerinin taşınması Genel Müdürlüğümüz bütçesinden, bunun dışında kalan eşyalarının taşınması ise hükümlü-tutuklunun kendi hesabından karşılanmaktadır.

 7. Ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlülere ödenen gündelik ne kadardır?

  Yanıt:

  06/04/2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük ‘ün 99. maddesi gereğince, iç hizmetlerde (temizlik, hamam, mutfak vb.) çalıştırılan hükümlülere genel bütçeden ödenen gündelikler (1 günlük) 15/04/2011 tarihinden itibaren 4.00 TL'ye arttırılmış, ayrıca kendine bakamayacak derecede sakat veya hasta olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ve idare ve gözlem kurulu kararı ile kaç kişinin hangi şartlarda çalıştırılacağı uygun görülmesi şartıyla, hükümlü tutukluların bakımında ve hijyeninin sağlanmasında görevlendirilen iç hizmetlerde görevli hükümlülerin gündelikleri ise 6.00 TL olarak belirlenmiştir.

 8. Hükümlü ve tutukluların yaşam alanlarının hangi yerlerinde kamera bulunmaktadır?

  Yanıt:

  Yeni yapılan kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların bir araya geldiği koridor, spor salonu gibi ortak yaşam alanlarının ilgili bölümlerinde kamera sistemi mevcut olup, diğer kurumlarımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mevcut ödenekler nispetinde bir kısmına yıllar içinde kurulmuştur. Ceza infaz kurumlarında artan mevcutla birlikte istismarların önlenmesi, hükümlü ve tutukluların birbirlerine ve personelin hükümlü ve tutuklulara karşı davranışlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla önleyici bir tedbir olarak; kamera sistemi bulunmayanlar ile eksik olanların tamamlanmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Kendine zarar verecek konumda olan hükümlülerin geçici olarak tutulduğu odalarda da kamera bulunmaktadır.

 9. Hükümlü ve tutukluların kaldıkları koğuşlarda klima var mıdır?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların bulundukları oda ve eklentilerinde hangi eşyaların bulundurulacağı 17/06/2005 tarih ve 25848 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir. Odalarda vantilatör bulundurma serbest olup, sıcak mevsimlerde vantilatör sayısı arttırılmaktadır.

 10. Ceza infaz kurumlarındaki araçların sayısı kaçtır, araç tahsisleri neye göre yapılmaktadır? Hükümlü ve tutuklu nakil araçlarının sayısı ve fiziki durumları nelerdir?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumlarımızda 2013 yılı içerisinde satın alınmış ya da alınma aşamasındaki taşıtlarla birlikte 187 adet binek, 156 adet minibüs, 37 adet ambulans, 5 adet kamyon, 71 adet otobüs, 10 adet kamyonet, 518 adet küçük ring, 580 adet büyük ring, 106 adet pick-up, 2 adet traktör bulunmaktadır.
  Denetimli serbestlik müdürlüklerimizde ise, bu sene alınacak olan 20 adet binek ile birlikte toplam 102 adet binek otomobil, alınacak olan 20 adet motosiklet ile birlikte toplam 34 adet motosiklet bulunmaktadır.
  Bütçe Kanunu ile izin verilen araçlar alındığında; ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu mevcudu ile sevk ve nakil işlemlerinde yoğunluk göz önünde bulundurularak ilgili kurumlara araç tahsisleri yapılmaktadır. Sevk ve nakil işlemlerinde oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi için, yakın ceza infaz kurumlarından araç görevlendirilmesi yoluna gidilerek sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır.
  Satın alınan nakil araçları hazırlanan teknik şartnameye uygunluğu DMO görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

 11. Rahatsızlığı olan ve yakınlarının cenazesine giden tutuklulara yolculuk esnasında ambulans tahsis edilmekte midir? Bu tutukluların ulaşımları nasıl sağlanmaktadır?

  Yanıt:

  Genel Müdürlüğümüz tarafından satın alınarak ceza infaz kurumlarımıza tahsis edilen hasta nakil araçları ile durumu stabil olan hükümlü ve tutukluyu, yakınlarının cenazesine götürebilme imkanı mevcuttur.
  Demirbaşında ambulans bulunmayan ceza infaz kurumları ise bu ihtiyacı hizmet satın alma yoluyla karşılayabilmektedir.

 12. Ring araçlarında yangın ve benzeri sorunlar çıktığında buna müdahale edebilecek teknik donanım sağlanmış mıdır?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumlarında kullanılacak ring araçlarının alım sürecinde teknik şartnamede gerekli düzenlemeler (her kapı için açma kapama düğmesinin kolay ulaşılabilecek pozisyonda bulunması, yangın tüpü, tehlike anında acil çıkış kapısının açılmasını sağlayan emniyet valfi) yapılmaktadır. Ayrıca söz konusu araçların araç muayeneleri ve periyodik araç bakımları düzenli olarak yaptırılmaktadır.
  Ceza infaz kurumlarımıza alınan hükümlü ve tutuklu nakil araçlarının teknik şartnamede belirtilen emniyet tedbirlerinin uygunluğu teslim alınması sürecinde kontrol edilerek sağlanmakla birlikte, ceza infaz kurumlarımızda çok eski model araçların bulunması nedeniyle, bu araçların da emniyet ve güvenlik tedbirlerine yönelik düzenlemeler yeni şartnamelerde belirtilen özelliklere göre peyderpey yenilenmektedir.
  2013 yılında yapılan ve yapılacak alımlarda her zaman olduğu gibi insan unsuru göz önünde bulundurularak, çeşitli üniversitelerimizle teknik şartname konusunda ortak çalışma yapılmış, hükümlü tutuklu nakil araçlarının can güvenliği konusunda gerekli özelliği taşıması en başta olmak üzere, çağın getirdiği teknolojik yenilikleri kapsayacak şekilde modern olmasına azami özen gösterilmiştir.

 13. Acil veya zorunlu durumlarda hükümlü ve tutuklular uçakla sevk ediliyor mu?

  Yanıt:

  Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevlerinin Dış Koruması ile Sevk ve Nakil Hizmetleri Yönergesine göre, belirtilen esaslar çerçevesinde hükümlü ve tutuklular kara, deniz, hava ve demiryolu ile sevk veya nakledilebilirler. Beşinci Bölüm İkinci Kısım Dördüncü Fıkrasının c bendinin (3) numaralı başlığında ise, havayolu ile sevk veya naklin nasıl yapılacağı ayrıntılı düzenlenmiştir. Jandarma söz konusu Yönerge hükümlerine uyarak sevk veya nakil yapabilmektedir.

 14. Mevcut ceza infaz kurumlarımızdaki artan mevcudun karşılanmasına yönelik ne tür çalışma yapılıyor?

  Yanıt:

  Öngörülemeyen şekilde artan hükümlü ve tutuklu mevcudunun karşılanması amacıyla; önümüzdeki 5 yıllık kısa vade de 206 ceza infaz kurumu yapımı planlanmış olup, Bu ceza infaz kurumlarının tamamlanmasını müteakip 123.890 kişilik kapasite artışı sağlanacaktır.
  Bu kapsamda, çağdaş infaz rejimine uygun olarak inşa edilen Ceza İnfaz Kurumları projelendirilirken; bu kurumlarda barındırılacak hükümlü ve tutukluların infaz ve ıslahının yanı sıra, her türlü eğitim, iyileştirme, sportif ve işyurdu faaliyetlerine ağırlık verilerek, tahliyelerinde yararlı bir insan olarak topluma yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir.

 15. Son yıllarda yapılan cezaevlerinin insani yaşam koşulları açısından temel özellikleri nelerdir?

  Yanıt:

  Son yıllarda oda sistemi üzerine inşa edilen tüm ceza infaz kurumlarımızda; hükümlü ve tutukluların ıslahı, eğitimi, meslek sahibi olabilmeleri, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri amacıyla ortak kullanım alanı olarak belirlenen iş atölyeleri, açık ve kapalı spor salonları, kütüphane ve derslikler, konferans salonu, kantin, revir gibi ünitelere yer verilmekte olup, bu ünitelerden tüm hükümlü ve tutuklular eşit şekilde istifade edebilmektedir.

 16. Genel anlamda cezaevlerindeki iyileştirmeler nelerdir?

  Yanıt:

  2000’li yıllardan bu yana ; Yüksek güvenlikli, orta güvenlikli, kadın, çocuk cezaevi, çocuk eğitimevi gibi geliştirilen tüm ceza infaz kurumlarımız, oda sistemine göre inşa edilmiş olup, bu kurumlarımızın tamamın da 3. maddede belirtilen ortak ünitelerin yanı sıra, kurumun özelliğine göre farklı ünitelerde eklenmiştir.(örneğin; kadın ceza infaz kurumlarımızda kreş, çocuk eğitim evlerinde, çocukların aileleriyle kalabilecekleri, hatta yatabilecekleri üniteler) eklenmiş, öte yandan Bakanlığımız bütçesinde yapılan artışlar ve İşyurtları kurumu bütçesinden yapılan takviyeler ile cari ve yatırım ödenekleri artırılarak, mevcut ceza infaz kurumlarımızda da fiziki anlamda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 17. Ceza İnfaz Kurumlarında engelliler için yapılan çalışmalar nelerdir?

  Yanıt:

  Ülkemiz genelinde 359 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar çok katlı olmadığından, engellilerin yaşam şartlarına mani bir durum bulunmamaktadır. öte yandan engelliler için ayrılmış bir ceza infaz kurumu da bulunmamaktadır.
  Ancak, yeni inşa edilen tüm ceza infaz kurumlarında ( T, L, F gibi 2000'li yıllardan bu yana uygulanan projelerde) özürlülerin kurum içerisindeki mağduriyetlerinin giderilmesi için özürlü mahkum girişinin ceza infaz kurumu ana girişindeki boy turnikelerinin bulunduğu yerdeki göz biyometrisine bağlı 120 cm. genişlikte bir çelik kapı açılarak bu kapıdan özürlü ziyaretçi ve sedye giriş çıkışı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca özürlü mahkum koğuşu yapılarak mahal içindeki wc ve duşlar tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirilmiştir. Ziyaretçi görüşme mahalli ile mahkum koridorlarındaki kapılar da 120 cm. genişlikte yapılarak özürlülerin mağduriyetleri giderilmiştir.

 18. Ceza İnfaz Kurumlarında kurulan SEGBİS nedir? Faydaları nelerdir?

  Yanıt:

  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen muhtelif ceza infaz kurumlarına kurulan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sayesinde ifade alma ve sorgu işlemleri ile duruşmaların video kaydına alınması, Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan veya mahkemede hazır bulunamayan kişilerin (şüpheli, sanık, tanık, şikayetçi, katılan vs.) video konferans yoluyla dinlenilmesi ve ifadelerinin kayda alınması amacıyla ceza infaz kurumlarına kurulan sistemdir. Bu sistem sayesinde yargılamaların hızlandırılması sağlanmıştır.

 19. Dava dosyasımın yeniden incelenmesini istiyorum nereye başvurmam gerekmektedir?

  Yanıt:

  Doğrudan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüzün bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

 20. Af talebinde bulunmak istiyorum nereye başvurmam gerekmektedir?

  Yanıt:

  Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 21. Avukat şikayetinde bulunmak istiyorum, nereye başvurmam gerekmekedir?

  Yanıt:

  Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 22. Ceza infaz kurumunda kırıntı ekmek satışından elde edilen gelirin makbuzlarını nereye göndermem gerekmektedir?

  Yanıt:

  İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına Genel Müdürlüğümüz aracı kılınmadan doğrudan gönderilmesi gerekmektedir.

 23. Cezaevi yapı pulu harcı dekontlarının nereye göndermem gerekmektedir?

  Yanıt:

  İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına Genel Müdürlüğümüz aracı kılınmadan doğrudan gönderilmesi gerekmektedir.

 24. Basılı evrak ve dosya gömleği satışından elde edilen gelirlerin dekontlarını nereye göndermem gerekmektedir?

  Yanıt:

  İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına Genel Müdürlüğümüz aracı kılınmadan doğrudan gönderilmesi gerekmektedir.

 25. İaşe bedellerini yatırdığım dekontları nereye göndermem gerekmektedir?

  Yanıt:

  İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına Genel Müdürlüğümüz aracı kılınmadan doğrudan gönderilmesi gerekmektedir.

 26. Sigorta işlemleri ile ilgili işlemler için nereye başvurmam gerekmektedir?

  Yanıt:

  İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.