SIK SORULAN SORULAR

 1. Hükümlü ve tutukluları kimler ziyaret edebilir?

  Yanıt:

  Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde sayılan; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kuruma kabulünde yukarıda sayılan yakınları dışında bildirdiği üç kişi ziyaret edebilmektedir.

 2. Yabancı uyruklu adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular nasıl ziyaret edilebilir?

  Yanıt:

  Adli suçlardan hükümlü ve tutuklular belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından, haftada bir kez ve ayrıca, kuruma kabullerinde, zorunlu haller dışında bir daha değiştirilmemek üzere ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından bir hafta önce ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmaları zorunludur. Bunların dışında kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancı uyruklu diğer kişiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Cumhuriyet başsavcılığının yazılı izni ile ziyarette bulunabilir.

 3. Yabancı uyruklu terör veya örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu nasıl ziyaret edilebilir?

  Yanıt:

  Eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından, haftada bir kez ve ayrıca, kuruma kabullerinde, zorunlu haller dışında bir daha değiştirilmemek üzere ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından yapılacak ziyaret başvurularının, ziyaret tarihinden onbeş gün önce, gerekli izin alınmak üzere, Bakanlığa iletilmesi zorunludur.

 4. Bakanlığa nasıl başvurulabilir ve başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

  Yanıt:

  Yakınlık derecelerini gösteren belge, kimlik ve pasaport fotokopileri ile ziyaret tarihini belirten dilekçenin doğrudan Bakanlığımıza faks veya posta yoluyla gönderilebileceği gibi, ayrıca Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla da gönderilebilmektedir.

 5. Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarının ziyaret usulleri nelerdir?

  Yanıt:

  Ülkenin diplomatik temsilciliği görevlileri veya konsolosluk memurları, sadece kendi ülke vatandaşları ile Türkiye’de diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayıp da anlaşmalar gereği, yararlarını korudukları yabancı uyruklu kişileri ziyaret hakkına sahiptir.

 6. Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarının hükümlü ve tutukluları ziyaret edebilmek için nereye başvurmaları gerekmektedir?

  Yanıt:

  Adli suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluları ziyaret talepleri, ziyaret tarihinden en az bir hafta önce, ceza infaz kurumunun bulunduğu ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yapılır. Ziyaret edilmek istenen kişi, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise, ziyaret talebi, ziyaret tarihinden onbeş gün önce Bakanlığa iletilir. Başvuruda, ziyaret talebinde bulunan konsolosluk memurunun açık kimliği, görevi ve ziyaret tarihi belirtilir.

 7. Konsoloslukta resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyaret edebilmek için nereye başvurmaları gerekmektedir?

  Yanıt:

  Konsoloslukta resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyaret edebilmek için Bakanlığa başvurmaları zorunludur.

 8. Yabancı heyetler ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüşebilmek için nereden izin alması gerekir?

  Yanıt:

  Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüşebilmek için Bakanlıktan izin almak zorundadır.

 9. Hasta hükümlü ve tutuklular ceza infaz kurumunda veya hastanede ziyaret edilebilirmi?

  Yanıt:

  Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi halinde, görevli infaz ve koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir. Kurum dışındaki sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ve Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısının izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.

 10. Türk vatandaşlığın yanı sıra yabancı bir ülke vatandaşı olan hükümlü ve tutukluların diplomatik temsilcilikler tarafından ziyareti nasıl olur?

  Yanıt:

  Ziyaret edilmek istenen kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere birden fazla vatandaşlığa sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi karşılıklılık ilkesi de gözetilerek yerine getirilebilir.

 11. Genel Müdürlüğünüzde infaz alanında staj imkanı var mıdır?

  Yanıt:

  Genel Müdürlüğümüzde infaz alanında, yurt içinde öğrenim gören öğrencilere yönelik herhangi bir staj programı bulunmamakta; yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yönelik staj imkanı bulunmaktadır.

 12. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere yönelik staj programının özellikleri nelerdir?

  Yanıt:

  30.06.2009 tarihinde kısa adı NİHA olan Hollanda Yükseköğretim Enstitüsü ile Genel Müdürlüğümüz arasında "İnfaz Alanında çalışacak Türk ve Hollanda Vatandaşı öğrenciler İçin Staj Projesi Protokolü" imzalanmıştır. NİHA'nın hedeflerinden biri, yükseköğretim alanında Hollanda'da öğrenim gören Türk vatandaşı veya Türkçe bilen Hollanda vatandaşı öğrencilere veya mezunlarına Türkiye'de staj imkânları sağlamaktır.

 13. Staj şartları nelerdir?

  Yanıt:

  Genel Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyenlerin Hukuk, İnsan Hakları, Psikoloji, Sosyal Hizmetler gibi infaz alanıyla ilgili sosyal bilimlerde öğrenim görmesi, Türkçe biliyor olması şartları aranmaktadır.

 14. Staj süresi ve alanları nelerdir?

  Yanıt:

  Yaklaşık olarak 6 ay süren staj dönemi boyunca, Genel Müdürlüğümüzde, ceza infaz kurumlarımızda, adliye sarayında, staj alanı ile ilgili Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlüklerinde belirli sürelerde staj imkanı söz konusudur.

 15. Staj Başvurusu nasıl yapılır?

  Yanıt:

  Staj yapmak isteyenlerin öncelikli olarak NİHA kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Başvurular NİHA aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze bildirilmekte;  değerlendirmeler sonucu stajla ilgili nihai karar başvuru talebine karşılık olarak verilmektedir.
  Daha ayrıntılı bilgi için www.nihankara.org incelenebilir.