SIK SORULAN SORULAR

 1. Yıllara göre ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu çocuk sayısı kaçtır?

  Yanıt:

  2008 sonu itibarıyla: 2885
  2009 sonu itibarıyla: 2679
  2010 sonu itibarıyla : 2146
  2011 sonu itibarıyla: 2231
  2012 sonu itibarıyla: 2001
  2013 sonu itibarıyla: 1978
  2014 sonu itibarıyla: 2069

 2. Çocukların barındırıldıkları ceza infaz kurumları hangi merkezlerde bulunmaktadır?

  Yanıt:

  Tutuklu Çocuklar: Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan 3 müstakil çocuk kapalı ceza infaz kurumunda,
  Hükümlü Çocuklar: Ankara’da bulunan çocuk eğitimevinde barındırılmaktadır.
  Bunun yanında, müstakil ceza infaz kurumu bulunmayan yerlerde çocuk tutuklular ceza infaz kurumlarının kendilerine ayrılan yetişkinlerden ayrı bölümlerde barındırılmaktadırlar.

 3. Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri nelerdir?

  Yanıt:

  Kurumlarımızda yürütülen eğitim ve iyileştirme çalışmaları üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar;
  Eğitim faaliyetleri; kurumlarımızda eğitim faaliyetleri örgün ve yaygın olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. 2012 yılı içerisinde yürütülen eğitim çalışmaları:

  Kurumlarımızda yürütülen eğitim ve iyileştirme çalışmaları üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; Eğitim faaliyetleri; kurumlarımızda eğitim faaliyetleri örgün ve yaygın olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. 2014 yılı içerisinde yürütülen eğitim çalışmaları:

  I-II Kademe Okuma-Yazma Kursları

  Katılan Çocuk Sayısı

  432

  Kütüphane Çalışmaları

  Okunan Kitap Sayısı

  44851

  Açık İlköğretim Okulu

  Devam Eden Çocuk Sayısı

  172

  Açık Öğretim Lisesi

  Devam Eden Çocuk Sayısı

  489

  Örgün Eğitim

  Devam Eden Çocuk Sayısı

  323

  İş ve Meslek Eğitimi

  Katılan Çocuk Sayısı

  4260

  Çocuk kurumlarında yürütülen iyileştirme faaliyetleri; çocuğa, ailesine ve çocukla çalışan personele yönelik olarak bireysel görüşme grup çalışması yöntemleriyle yürütülmekte olup, 2014 yılı içerisinde yürütülen iyileştirme çalışmaları:


  Bireysel Çalışmalar

  Çocuk

  Görüşme Sayısı

  27142

  Aile

  Görüşme Sayısı

  8614

  Grup Çalışmaları

  ARDIÇ

  Görüşme Sayısı

  1404

  Katılan Çocuk

  9399

  Kurumlarımızda, eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle eşgüdümlü olarak çocuğun topluma kazandırılmasına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır.

  Sosyal – Kültürel Faaliyetler

  Yapılan Faaliyet Sayısı

  8638

  Sportif Faaliyetler

  Yapılan Faaliyet Sayısı

  15430

  STK ile Yapılan Çalışma Sayısı

  Yapılan Faaliyet Sayısı

  927

 4. Tutuklu ve hükümlü çocukların barındırıldıkları kurumlara ilişkin fiziki düzenlemeler nelerdir?

  Yanıt:

  2012-2017 mali yatırım programı kapsamında; Diyarbakır, Hatay, Çorlu, Tarsus ve Kayseri illerine 288 kapasiteli 5 adet çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu yapımı planlanmış olup, Yenilenen Ankara Çocuk Eğitimevi 2012, İstanbul Eğitimevi ise 2014 yılı içinde hizmete girmiştir.

 5. Çocuklara yönelik geliştirilmiş müdahale programları nelerdir?

  Yanıt:

  “Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personelin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” (ARDIÇ Programı) kapsamında, çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla kurumların psiko-sosyal yardım servisi uzmanları (sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar) tarafından uygulanmak üzere 8 ayrı psiko-sosyal destek ve müdahale programı geliştirilmiştir. Bu programlar; 1-Genel Bilgiler ve Yaklaşım İlkeleri, 2-Kişisel Gelişim, 3-“Buradayım” Güvenli Davranış, 4-Aile Eğitimi, 5-İyiye Doğru Öfke Kontrol, 6-Cinsel İstismara Yaklaşım, 7-İnfaz ve Koruma Memurlarına Yönelik Psiko-Sosyal Destek Bilgilendirme Programı, 8- Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı

 6. Çocuklara yönelik yürütülen izleme ve takip çalışmaları? (BİSİS ve Grup Liderliği Uygulaması)?

  Yanıt:

  BİSİS, her çocuk için ayrı bir durum saptamasının yapılıp, ceza infaz kurumunda yürütülecek iyileştirme sürecinin planlandığı ve uygulandığı, hükümlüye özel programın yürütülmesi için gerekli iyileştirici ortamın oluşturulduğu, sürekli ölçme ve değerlendirme ile kendini denetleyen bir modelidir Bu sistem iyileştirmenin evrensel temel koşulları olan güvenlik ve disiplin, insan onuruna saygı ve dolu faaliyet programı temel alan Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programından oluşur. Hükümlünün kuruma kabulü, gözlem ve sınıflandırması, kurum yaşamı, iyileştirme faaliyetleri, ailenin sürece katılımı, yönetimsel uygulamalar, salıverilme süreci Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programına uygun yapılır. Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programı bir anlamda vaka yönetimidir.
  BİSİS kapsamında uygulanan grup liderliği ile pedagojik eğitim almış İnfaz Koruma Memurları arasından seçilen bir personelde zamanın tümünü sorumlu olduğu çocuklar ile birlikte geçirmektedir. Söz konusu memur, sorumlusu olduğu çocuklara gündelik yaşam becerileri kazandırma, eğitim, spor, sosyal kültürel faaliyetlere, bireysel ve grup psiko-sosyal destek programlara katılımını sağlamak gibi eğitim ve iyileştirme görevlerinin yanı sıra akran zorbalığı gibi çocuklar arasında meydana gelebilecek istismar davranışlarının önlenmesi görevlerini de yerine getirmektedir.

 7. Çocukların barındırıldığı kurumlar için denetim ve bağımsız bir şikâyet mekanizmaları nelerdir?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklar için etkin bir şikayet ve denetim mekanizması oluşturulmuştur. Bu kapsamda öncelikli olarak ceza infaz kurumuna alınan her çocuğa haklarını içeren ve çocuğun anlayabileceği bir dilde kaleme alınan el kitabı verilmektedir. Çocuk kapalı zarf içinde resmi makamlara ve avukatına yazdığı bütün yazılar incelenmeksizin ilgili kişi veya kuruma gönderilmektedir. Bu husus el kitabında ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş. Ayrıca, kuruma gelen her çocuğa bu hakkı sözlü olarak da anlatılmaktadır. Çocukların bulunduğu ceza infaz kurumları da diğer ceza infaz kurumları gibi ulusal ve uluslararası denetime açık kurumlardır.
  Uluslararası denetim kapsamında;
  İşkenceyi Önleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama ile İşkenceyi ve Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Komitesi, Ulusal denetim kapsamında;
  Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu,
  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
  Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulları,
  İnfaz Hâkimliği,
  Cumhuriyet Başsavcısı,
  Cumhuriyet Savcısı,
  Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevleri Kontrolörleri, Adalet Başmüfettiş ve Müfettişleri,
  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü,
  İlköğretim Müfettişleri, Vali ve Kaymakam,
  Ceza infaz kurumlarında belirsiz zamanlarda inceleme ve denetleme yapabilmektedirler. Bu kurumlardan Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulları, üç ayda bir belirsiz zamanlarda ceza infaz kurumlarını denetlemekte ve rapor hazırlamaktadır.

 8. Ceza İnfaz Kurumlarında çocuklara yönelik kamu-kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar?

  Yanıt:

  Genel Müdürlüğümüz, çocuk eğitimevleri, çocuk kapalı ceza infaz kurumları ve yetişkinlere ait kurumların çocuk bölümlerinde kalan çocuklara yönelik olarak yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde pek çok resmi, özel ve gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Bu bağlamda 05.11.2014 tarihinde Bakanlığımız ve Türk Kızılay'ı arasında ceza infaz kurumlarında veya eğitimevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan salıverilme tarihi yaklaşmış ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çocukların güvenli bir şekilde ailelerine ulaştırılmaları ve maddi durumu yetersizliği nedeniyle çocuğunu ziyarete gelemeyen aile üyelerine çocukları ile ilişkilerini güçlendirilmesi amacıyla maddi yardım yapılması suretiyle çocukların cezalarının infazı sonrası topluma yeniden kazandırılmasına destek sağlamasına yönelik bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

 9. Ceza infaz kurumlarında çocuklar hakkında bilimsel araştırma yapmak için gerekli işlemler nelerdir?

  Yanıt:

  Her türlü araştırma, anket, tez hazırlama ve benzerî çalışmalar Bakanlık iznine tâbidir. Ceza infaz kurumları ya da üniversiteler aracılığıyla yapılacak başvurularda; araştırmanın amacı, hedeflenen sonucu, çalışmanın yapılacağı tarih aralığı, çalışmanın yapılacağı ceza infaz kurumları, kuruma gelecek kişilerin adı, soyadı ve unvanları belirtilerek ve kullanılacak materyalin örneği eklenerek Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

 10. Kurumlarda kaç öğretmen bulunmaktadır?

  Yanıt:

  2015 Mayıs ayı itibariyle ceza infaz kurumlarında toplam 365 öğretmen bulunmaktadır.

 11. Kapalı Ceza infaz kurumlarına alındıklarında hâlen bir üniversitede öğrenim görmekte olan öğrenciler öğrenimlerine devam edebilmekte midir?

  Yanıt:

  Öğrenimine devam ederken tutuklanan öğrencilerin okulu ile irtibata geçilerek okulun kabul etmesi durumunda eğitimlerine sınavlara girmek suretiyle devam etmeleri sağlanır. Okulun kabul etmemesi durumunda ise öğrencinin kaydı tutukluluk ya da hükümlülük süresince dondurulabilir.

 12. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hangi okullardan faydalanabilmektedir ?

  Yanıt:

  Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, Okuma Yazma kurslarına, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi, Uzaktan Üniversite Eğitimine katılarak öğrenim görebilmektedirler. Ayrıca, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular kurumla aynı Büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları içinde olan herhangi bir yüksek öğretim kurumunda okuma hakkını kazandıklarında, okullarının kabul etmesi halinde, talepleri doğrultusunda, okullarına devam etmeleri ve örgün eğitimden yararlanmaları sağlanmaktadır.

 13. Ceza infaz kurumlarında eğitim amaçlı ne tür kurslar düzenlenmektedir?

  Yanıt:

  Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yaygın eğitim programları olarak belirlenen kurslar ceza infaz kurumlarında açılabilmektedir.

 14. Ceza infaz kurumlarında düzenlenen kursların sonunda bir sertifika verilmekte midir ? Bu sertifikanın bir geçerliliği var mıdır?

  Yanıt:

  Hükümlü ve tutuklular ilgi ve yetenekleri doğrultusunda açılan kurslara yönlendirilmekte olup, kurs sonunda hükümlü ve tutuklular Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikalara sahip olabilmektedirler.

 15. Okuma Yazma bilmeyen hükümlü ve tutuklulara ceza infaz kurumlarında ne tür eğitimler verilmektedir?

  Yanıt:

  Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik okuma-yazma kursu ve II. kademe eğitim başarı belgesi verilerek ilkokulu tamamlamaları sağlanmaktadır.

 16. Hükümlü ve tutuklulara verilen din eğitimi ve manevi rehberlik hizmetleri çalışmalarının kapsamı nedir?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutuklulara verilen din eğitimi ve manevi rehberlik hizmetleri çalışmaları yapılan 10.02.2011 tarihli protokol uyarınca il/ilçe müftülüğünden görevlendirilen fakülte veya yüksekokul mezunu vaiz veya din görevlisi tarafından sürdürülmektedir. Bu şartları taşıyan personel temin edilemediği takdirde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden din ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni görevlendirilmektedir. Bu çerçevede ceza infaz kurumu vaizi ile din ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri kurumlarda haftada 24 saate kadar hükümlü ve tutuklulara din ve ahlak bilgisi dersi, dini konferans ve seminerler vermektedir.

 17. Eğitim nedeniyle sevk olacak hükümlülerden ücret talep edilmekte midir?

  Yanıt:

  Eğitim nedeniyle sevk olacak hükümlü ve tutuklu öğrencilerin sınavın yapıldığı eğitim kurumuna nakil ücretleri ile ilgili olarak; 151 Nolu Genelgenin II. Bölümünün Eğitim ve Öğretim Nedeniyle Nakil başlıklı 11. maddesinde
  (1) Hükümlüler, eğitim ve öğretim nedeniyle;
  (a) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri koşuluyla, süreli veya daimi olarak Bakanlıkça başka bir ceza infaz kurumuna nakledilebilecektir.
  Hükmü yer almakta olup, eğitim nedeniyle sevki yapılacak hükümlü ve tutukluların yol masraflarının kendisi tarafından karşılanması gerekmektedir.
 18. Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerine kaç hükümlü ve tutuklu katılmıştır?

  Yanıt:

  * 1. Kademe Okuma yazma kurslarına toplam 9.813 hükümlü ve tutuklu katılmıştır.
  * 2. Kademe Okuma yazma kurslarına; toplam 4.252 hükümlü ve tutuklu katılmıştır.
  * Açık Öğretim Ortaokuluna devam eden toplam 5271 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  * Açık Öğretim Lisesine devam eden toplam 13.584 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  * Açık Öğretim Fakültesine devam eden toplam 2.550 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  * 2 yıllık yüksekokul örgün eğitimine devam eden toplam 900 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  * 4 yıllık yüksekokul örgün eğitimine devam eden toplam 233 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  * Uzaktan eğitime devam eden toplam 227 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  * Yüksek Lisans eğitimine devam eden toplam 45 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  * Doktora eğitimine devam eden toplam 4 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  *İş-meslek ve teknik kurslarına toplam 68.374 hükümlü ve tutuklu katılmıştır.

 19. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında ne tür eğitim faaliyetleri yürütülmektedir?

  Yanıt:

  Diğer ceza infaz kurumlarında eğitim faaliyetleri olarak yürütülen eğitim-öğretim, iş-meslek, sosyal-kültürel ve sportif çalışmalar yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında da yürütülmektedir. Ancak güvenlik nedeniyle bahsi geçen çalışmalar 10 kişiyi aşmayacak şekilde gruplar halinde yerine getirilmektedir.

 20. Ceza infaz kurumlarında kütüphane var mıdır? Hükümlü ve tutuklular kütüphaneden nasıl yararlandırılmaktadır?

  Yanıt:

  Müdürlük teşkilatı olan ceza infaz kurumlarında kütüphane, müdürlük teşkilatı olmayan ceza infaz kurumlarında ise mevzuat gereği kitaplık oluşturulmaktadır. Hükümlü ve tutuklular aynı anda 3 kitaba kadar alarak kütüphaneden yararlandırılmaktadır. Ayrıca bilimsel veya akademik çalışmalar yapmak isteyen hükümlü ve tutukluların da kütüphaneden yararlanmalarına imkan tanınmaktadır.

 21. Maddi durumu yetersiz ancak okula devam etmek isteyen tutuklu-hükümlülere ne tür imkanlar sağlanmaktadır?

  Yanıt:

  Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında 12/06/2014 tarihinde imzalanan "Maddi Durumu Yetersiz Tutuklu ve Hükümlülerin Sınav Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin İşbirliği Protokolü'nde; ceza infaz kurumlarında bulunan ve maddi durumu iyi olmayan Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Fakültesine devam eden öğrencilerden düzenli geliri bulunmayan ve emanet para hesabında yeterli parası olmayanların sınav ve kayıt giderlerinin karşılanmasına ilişkin hüküm yer almaktadır.
  Öte yandan;
  Bakanlığımızın 27/07/2007 tarihli ve 46/1 Nolu Genelge'sinin 4/D-2 nci maddesinde; "Kayıt ve sınav harçlarını, yol masraflarını ödeyemeyecek durumdaki hükümlü ve tutukluların, bu tür masraflarının karşılanması için, il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından, gönüllü kurum ve kuruluşlardan yardım istenecektir. Gerekirse yol masrafları eğitim kurulu kararıyla emanet para faizi hesabından veya kurum olanaklarıyla karşılanacak, hükümlü ve tutuklu öğrenciler maddi nedenlerle mağdur edilmeyecektir" hükmüne yer verilmiştir.

 22. Eğitim amaçlı bilgisayar kullanımına izin verilmekte midir?

  Yanıt:

  İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların eğitim ve kültürel amaçlı çalışmalar yapmak amacıyla, Kurum tarafından uygun görülecek yerlerde ve denetim altında bilgisayar kullanılmasına izin verilmektedir.

 23. Ceza İnfaz Kurumlarında Yetişkin Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Uygulanan İyileştirme Çalışmaları Nelerdir?

  Yanıt:

  Ceza İnfaz Kurumlarında Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi kapsamında Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı uygulanmaktadır. Uygulanan bu program; 3 Aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle Kurum Kabul Memuru sonra Psiko-sosyal serviste görevli infaz ve koruma memuru ve en son Psiko-Sosyal Yardım Servis Uzmanının ARDEF formunu doldurmasıyla döngüyü oluşturmakta ve sonucunda her hükümlü tutuklu için ihtiyaç ve risk saptaması yapmaktadır. Çıkan ihtiyaç ve risklere göre kişilere özgü yapılandırılmış olan bireysel ve grup müdahale programları uygulanmakta, ayrıca diğer ihtiyacı olan bireyler, ilgili servislere yönlendirilmektedir.
  Bu programın amacı; ruhsal sorunları olan hükümlülerin hızlı, standart ve doğru şekilde değerlendirilmesini ve tanı almasını, etkin müdahale programlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak, cezaevlerinde ruh sağlığını destekleyici bir ortam geliştirmek için gerekli düzenlemeleri yapmak, cezaevi çalışanlarının ruh sağlığını korumak ve ruh sağlığı konusunda çalışanların farkındalığını artırmaktır.
  Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı problemleri olan hükümlü/tutukluların tedavileri ve bu hükümlü/tutuklulara doğrudan iletişimi bulunan personelin eğitimi için yeni yaklaşım modelleri geliştirilmiştir. Personelin ruh sağlığı hastalığına sahip hükümlü/tutuklulara yönelik tutumlarını değiştirmek ve kendi ruh sağlıklarını desteklemek için ruh sağlığı problemleri hakkında farkındalıklarını artırmak amacıyla sürdürülebilir bir model oluşturulmuştur.

 24. Ceza İnfaz Kurumlarında Uygulanan Grup Çalışmaları Hangileridir?

  Yanıt:

  Önce Düşün (Genel Suçlu Davranış Programı) :
  Bu program, hükümlülere yönelik olarak hazırlanmış 23 oturumdan oluşan bir programdır. Programda, problemler hakkında düşünme ve gerçek yaşam koşullarında sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine, bu becerilerin suç oluşturan davranış sorununa uygulanması ve gelecekteki suç oluşturan davranış riskinin azaltılmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişim Programı :
  Bu program, 10 oturumdan oluşmaktadır. Tüm oturumlar hükümlülerin yeni beceriler edinmeye başlamasına ve mevcut becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Program, başarılı bir salıverilme için hükümlülerin hangi becerilere ihtiyacı olduğu ile ilgili araştırmalara dayanmaktadır. Yeniden suç işlemenin önlenmesi ve hayat planlaması gibi konular tüm oturumların odağını oluşturmaktadır.
  İntihar ve Kendine Zarar Verme Konusunda Farkındalık Programı:
  Ceza infaz kurumlarında intiharın önlenmesi ve intihar vakalarına yaklaşım konularında personelin bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılması ve bu konularda müdahalede bulunacak kişilere yönelik ekip çalışmasını geliştirmeye yönelik hazırlanmış bir yaklaşım modelidir. Kurum personeline yönelik hazırlanmış ve 11 bölümden oluşan bir programdır.
  Özel Gözetim ve Denetim Programı:
  23 oturumdan oluşan bu programın amacı, katılımcıların öfke ve diğer olumsuz duygularının farkına varmalarını, bu olumsuz duygular sonucu ortaya çıkabilecek saldırgan davranışlardan kaçınmalarını ve bunları kontrol altına almak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Programın hedef kitlesi özellikle öfke kaynaklı suç işlemiş, genellikle dürtüsel davranışlar içinde olan, şiddete eğilimli mahkumlardır.
  Öfke Kontrolü Programı
  Bu program, 10 oturumdan oluşmaktadır. Programın amaçları, katılımcıları öfkelenmelerine yol açan süreçler ve kendi davranışlarını izleme ihtiyacı konusunda bilinçlendirmek, katılımcıları öfkeyi kontrol etme ihtiyacı konusunda eğitmek ve bu eğitimin yararlarını göstermek, öfke kontrol tekniklerini geliştirmektir.
  Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı
  Bu program, 12 oturumdan oluşmaktadır. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Bilgilendirme Programı (SAMBA) cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüleri sigara, alkol ve madde bağımlılığı bilgilendirmek amacıyla Prof. Dr. Kültegin ÖGEL tarafından hazırlanmış bir programdır. Genel olarak SAMBA, bağımlılık alanında yapılandırılmış bir tedavi programı oluşturabilmek için geliştirilmiştir.
  0-18 Yaş Aile Eğitim Programı
  Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen bir aile eğitim programı olan 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı da kurumlarımızda uygulanmaktadır. Program; 0-18 yaş grubu çocuğu olan ailelere yönelik olarak hazırlanmış ve çocukluk gelişimi desteklenen çocukların sayıca artmasını hedefleyen, bu amaçla destekleyici ve koruyucu bir ortamın geliştirilmesini sağlamaya çalışan bir programdır.

 25. Annesinin Yanında Kalan Çocuklar Kaç Yaşına Kadar Kurumlarda Barındırılmaktadır?

  Yanıt:

  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 65 inci Maddesinde belirtildiği üzere anneleri hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, annelerinin yanında kalabilirler.

 26. Annesinin Yanında Kalan Çocuklara İlişkin Yürütülen Faaliyetler Nelerdir?

  Yanıt:

  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 72 inci maddesinde belirtildiği üzere; annelerinin yanında kalan çocukların mama, süt gibi gıdaları devlet tarafından karşılanmakta ve çocuk bezi, elbise gibi ihtiyaçları da devlet ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde giderilmeye çalışılmaktadır. Annesinin yanında kalan bu çocuklara ilişkin yapılan çalışmalar genel hatları ile aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir.
  Aile Eğitim Programları: Toplumun temel yapı taşı olan ailenin gelişmesine, hayat şartlarının iyileştirilmesine, aile içi iletişimin güçlendirilmesine ve çocukların okul başarılarının artmasına yönelik 0-18 yaş aralığında çocukları olan ve bu çocukların bakımlarını üstlenen kişilere uygulanan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı ceza infaz kurumlarımızda bulunan çocuklu kadınlara da uygulanmaktadır. Söz konusu Aile Eğitim Programının ceza infaz kurumlarında da uygulanması için 2010 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde eğitici eğitimleri tamamlanmış, ceza infaz kurumlarında görevli psikolog ve sosyal çalışmacılara uygulayıcı eğitimleri verilmiştir. Aile eğitimlerinin kurum uygulamaları devam etmektedir.
  Kreş Hizmetleri; Kadın Ceza İnfaz Kurumlarının büyük bir çoğunluğunda kreş bulunmaktadır. Kurum içerisinde bulunan bu kreşlerde eğer mevcut ise psiko-sosyal servis uzmanları, bunların bulunmadığı kurumlarda ise görevlendirilen infaz koruma memuru gözetiminde çocukların sağaltımına ve boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik serbest oyun etkinlikleri, kutlama ve çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 21.12.2011 tarihinde imzalanan “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Annesinin Yanında Kalan Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, kurumda kalan 3-5 yaş (36-72 ay) grubundaki çocukların kapasite ölçüsünde, öncelikli ve sıraya alınmaksızın MEB’e bağlı anaokulları ve ana sınıflarından ücretsiz olarak faydalanması sağlanmıştır.

 27. Ceza İnfaz Kurumlarında ödül uygulamaları ne şekilde yapılmaktadır?

  Yanıt:

  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un Ödüllendirme başlıklı 51. Maddesinin 1. fıkrasında; "Kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, iyileştirme etkinliklerine ilgileri ve uyumları, kurum düzenine karşı tutumları, kendilerine verilen işlerdeki gayretleri gibi beklenen davranış ve tutumları gösteren hükümlülere teşvik esaslı ayrıcalıklar tanınır" hükmüne yer verilmiş ve 30 Mart 2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik" gereğince ödüllendirmeye ilişkin taleplerin kurum idare ve gözlem kurulunca değerlendirilir.”
  Belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ödül işlemleri kurum İdare ve Gözlem Kurullarınca değerlendirilmektedir.

 28. Ceza İnfaz Kurumlarında hangi ödüller verilmektedir.

  Yanıt:

  30 Mart 2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinde "(1) Hükümlü ve tutuklulara;
  a) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki evli hükümlü ve tutuklulara, kurum personelinin yakın nezareti olmaksızın eşleri ile mahrem görüşme,
  b) Haftalık açık veya kapalı ziyaret süresini uzatma,
  c) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yapma,
  ç) Üst üste kullanılmayan ziyaret sürelerini toplu olarak kullanma,
  d) Haftalık telefonla görüşme sayı veya süresini artırma,
  e) Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli ve daha uzun süreli yararlanma,
  f) Haftalık harcama miktarını yarı oranında artırma,
  g) Tek kişilik odada televizyon bulundurma,
  ğ) Hediye,
  h) Takdir belgesi,
  ı) Tavsiye mektubu,
  ödülü verilebilir."
  Hükümleri doğrultusuna ödül işlemleri kurum İdare ve Gözlem Kurullarınca değerlendirilmektedir.

 29. Ceza infaz kurumlarında yürütülen iyileştirme faaliyetlerine kaç hükümlü ve tutuklu katılmıştır?

  Yanıt:

  Aileler ile Yapılan Bireysel Görüşme Sayısı: 33680
  Yapılan Bireysel Görüşme sayısı: 267054
  Açılan Öfke Kontrol Programı Sayısı: 344
  Öfke Kontrol Programına Katılan Kişi Sayısı: 3793
  Açılan Aile Programı Sayısı: 337
  Aile Programına Katılan Kişi Sayısı: 4486
  Açılan Alkol Madde Programı Sayısı: 156
  Alkol Madde Programına Katılan Kişi Sayısı: 1874
  Açılan Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişim Programı Sayısı: 147
  Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişim Programına Katılan Kişi Sayısı:2027
  Açılan Özel Denetim Gözetim Programı Sayısı:21
  Özel Denetim Gözetim Programına Katılan Kişi Sayısı:500
  Açılan İntihar ve Kendine Zarar Verme Programı Sayısı:187
  İntihar ve Kendine Zarar Verme Programına Katılan Kişi Sayısı:3631
  Açılan Diğer Programlar:381
  Diğer Programlara Katılan Kişi Sayısı:5083
  Personel Ve Ailelerine Açılan Program Sayısı: 168
  Personel Ve Ailelerine Açılan Programa Katılan Kişi Sayısı:2312
  Personelle Yapılan Bireysel Görüşme Sayısı:12823

 30. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yönelik yürütülen eğitim çalışmaları nelerdir?

  Yanıt:

  Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası standartlara uygun, çağdaş infaz anlayışını benimsemesi, hukuka ve insan haklarına saygıyı içselleştirmesi, insan odaklı kamu hizmeti anlayışını geliştirmesi temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.
  Kurumlarda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlayan, ceza infaz kurumlarının doğası gereği yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş edebilen; hükümlünün, suç davranışının farkına varmasını sağlayarak yeniden sosyalleşmesini teşvik eden “rehabilitasyon”u infaz hizmetlerinin temel amacı olarak gören personelin yetiştirilmesi amacıyla 5 adet eğitim merkezi kurulmuştur.
  30.10.2000 tarihinde 220 kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi, 16/03/2004 tarihinde 185 kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi, 26/11/2004 tarihinde 320 kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi, 07/06/2005 tarihinde 200 kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi, 25/09/2013 yılında 250 kapasiteli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezi eğitime açılmıştır.
  Toplamda 1175 kapasiteli eğitim merkezlerinde 220 personel görev yapmaktadır.
  Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik; Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde Hizmet Öncesi Eğitim, Aday Memurluk Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim ve Eğitici Eğitimleri ile Kurumlararası ve Uluslararası eğitimler yapılmaktadır.
  Bu eğitimlerde İnsan Hakları konusu başta olmak üzere İletişim, Duyguların Olumsuz Etkileri ve Stresle Başa Çıkma, Suç ve Suçluluk, Meslek Etiği, Olumlu Sosyal Model Olma, Türk İnfaz Mevzuatı, Avrupa Cezaevi Kuralları ve Diğer Uluslararası Mevzuat, Ceza İnfaz Kurumları İdaresi, Personel Mevzuatı, Öfke ve Öfke Kontrolü, Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri, Uyuşturucu ve Yasak Maddelerin Tanıtımı gibi personelin ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler düzenlenmektedir.
  Eğitim merkezlerinde bu güne kadar hizmet içi eğitim seminerine 91394 personel, hizmet içi eğitim kursuna 5984 personel, aday memurluk eğitimine 7014 personel, eğitici eğitimine 1620 personel, hizmet öncesi eğitimine 8171 personel, görevde yükselme eğitimine 2223 personel olmak üzere toplam 116406 personel katılmıştır.

 31. Eğitim merkezlerinde misafirhane var mıdır? Misafirhanelerden kimler yararlanabilir ?

  Yanıt:

  Eğitim merkezi misafirhanelerini açık ceza infaz kurumları işletmektedir. Ceza infaz kurumları personeli bu misafirhanelerden yararlanabilir.

 32. Eğitim merkezinde kursiyer olarak görevlendirildim. Eşim ve çocuğum benimle gelebilir mi?

  Yanıt:

  Eğitim merkezlerinde bulunan odalar öncelikle kursiyerlere tahsis edilmiştir, ailesi ile gelmek isteyen kursiyerler ücret karşılığında misafirhanede kalabilirler.

 33. Eğitim merkezi tarafından verilen yolluk yazısını kaybettim, ne yapmalıyım?

  Yanıt:

  Eğitim aldığınız eğitim merkezi müdürlüğünün öğrenci işleri birimi ile iletişim kurularak ilgili yazı tekrar talep edilebilir.

 34. Eğitim merkezlerinde kaçar kişilik odalarda kalınıyor?

  Yanıt:

  Her eğitim merkezinde imkanlar ölçüsünde, 2-3-4-5-6 ve 7 kişilik odalar mevcuttur.

 35. Hizmet içi eğitimlerde devamsızlık sınırı nedir?

  Yanıt:

  Katıldığınız hizmet içi eğitimin toplam ders saatinin 1/8'i oranında devamsızlık hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkının kullanımı, eğitim merkezinin onayına tabidir.

 36. Eğitim süresince izin taleplerimi kime iletmeliyim?

  Yanıt:

  Bütün eğitim programlarında, bir öğretim görevlisi program yöneticisi olarak görevlendirilmektedir. İzin vb. ihtiyaçların öncelikle program yöneticisine iletilmesi gerekmektedir.

 37. Hizmet içi eğitime geçerli bir mazeretimden dolayı katılamıyorum, bu durumu nereye iletmeliyim?

  Yanıt:

  Ölüm, doğum ve hastalık gibi resmi belgelere dayalı mazeret talepleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Bürosuna gönderilmelidir.

 38. Eğitim merkezlerinde sosyal faaliyet düzenlenmekte midir?

  Yanıt:

  Tüm eğitim merkezlerinde olanaklar ölçüsünde; şehir turları, tarihi mekan ziyaretleri, piknik, tiyatro vb. etkinlikler düzenlenmektedir.

 39. Kurumlararası eğitim faaliyetleri yürütülmekte midir ?

  Yanıt:

  Kurumlararası eğitimlerde adliyelerde görevli yazı işleri müdürleri ile zabıt kâtipleri, Diyanet İşleri Başkanlığında görevli vaizler, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevli infaz ve koruma memuru,Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere, Yargıtay Başkanlığında görevli yazı işleri müdürleri ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda görevli personelden oluşan toplam 4497 personele Eğitim verilmiştir.
  Ayrıca; Askeri ceza infaz kurumlarında görevli Askeri Hakim ve Savcı adayları ile askeri ceza infaz kurumlarında görevli müdür, müdür yardımcıları ve diğer personelden oluşan toplam 429 askeri personele eğitim verilmiştir.

 40. Uluslar arası eğitim faaliyetleri yürütülmekte midir ?

  Yanıt:

  Ülkemizin uluslararası etkinliğini artırmak, dost ve akraba ülkelerle işbirliğini geliştirmek için talepte bulunan ülkelerin cezaevlerinde görev yapan personele eğitim verilmesi eğitim programlarımız hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda yürütülen Uluslararası eğitimlerde bu güne kadar, Moldova, Suudi Arabistan, Sudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Afganistan ve Kosova ve son olarak Kırgızistan ceza infaz kurumlarında görevli çeşitli unvanlarda 542 personelin eğitimleri gerçekleştirilmiştir.