Ar-Ge Proje Faaliyetleri

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk İnfaz Sistemi’ni güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Erasmus+ programı kapsamında uluslararası proje faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu projelerden bir kısmı geçtiğimiz yıllar içerisinde başlayıp faaliyetleri devam eden projeler olmakla birlikte, bir kısmı da IPA-II Dönemi (2014-2020) Çerçeve Anlaşması kapsamında önümüzdeki yıllarda faaliyetleri başlayacak olan projelerdir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge Proje faaliyetleri kapsamında uluslararası projelerin yanı sıra yerel kaynaklar tarafından desteklenen 30’a yakın ulusal proje yürütülmektedir. Yürütülen proje faaliyetleri başlıklarına göre aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

1. Kurtarma ve Rehabilitasyon Projesi
2. Ağaçlandırma Koordinasyon Projesi
3. Denetimli Serbestlik Sürecinde Mentörlük Suretiyle İş Edindirme Projesi
4. On beşinci Avrupa Cezaevi Personeli Futbol Turnuvası
5. Cezaevlerinde Yenilenebilir Enerji ve Tasarruf Projesi
6. Personel Seçim ve Terfi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
7. Ceza infaz Kurumu İdarecilerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi
8. Yeniden Suç İşleme (Residivizm) Oranlarının Ölçülmesi Projesi
9. Ceza infaz Kurumlarında Uygulama Birliğinin Sağlanması Projesi
10. Din İstismarı Temelli Terör Örgütleri Araştırma Projesi
11. Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Geliştirilmesi Projesi
12. Genel Müdürlüğümüzde Ölçme ve Değerlendirme Biriminin Kurulması
13. ACEP- Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyon Projesi (KİOSK)
14. Ceza İnfaz Kurumlarında Hak İhlallerini Önleyici Mekanizmaların Güçlendirilmesi Projesi
15. Ceza İnfaz Alanında Uluslararası Teşekkül Kurulması Projesi
16. Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi
17. Çalışma Grupları Projesi
18. Bilim ve İstişare Kurulunun Oluşturulması Projesi
19. Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Materyal Hazırlanması Projesi
20. Çocuklar İçin Kademeli İnfaz Sistemi Projesi
21. Genel Müdürlüğümüz Web Sitesinin İyileştirilmesi Projesi
22. Mahkûmlara Yönelik VR Teknolojisi Uygulaması
23. Ceza İnfaz Kurumu, Denetimli Serbestlik ve Genel Müdürlük Personelinin Kurumsal Aidiyetinin Arttırılması Projesi
24. Kadın Hükümlülere Yönelik Mikrokredi Uygulaması Projesi
25. CTE İnsan Kaynakları Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi
26. Koşullu Salıverilme Sisteminin İyileştirilmesi Projesi
27. Ceza İnfaz Kurumu Mimarisi Projesi
28. e-Doktor Uygulaması Projesi
29. Uluslararası İkili İşbirliklerinin Artırılması Projesi
30. CTE Radyo Projesi