ULUSLARARASI PROJELER

V
(Duyurular)
Yönetimsel Prosedürler
Avrupa Komisyonu

2015 Teklif Çağrısı – EAC/A04/2014
Erasmus+ Programı
(2014/C 344/10)

 1. Giriş ve Amaçlar

            Bu teklif çağrısı Avrupa Parlementosu ve Konseyinin 11 Kasım 2013 tarih ve 1288/2013 no'lu Erasmus+( 2014 Yıllık Erasmus+ Çalışma Programındaki eğitim,öğretim,gençlik ve spor konularında Birlik Programları)'ın sağlanması Tüzük'üne dayanmaktadır. Yüksek Öğretimdeki uluslararası boyutlar(Başlık 4) ve Erasmus+ 2015 Yıllık Çalışma Programı. Erasmus+ Programı 2014 – 2020 yılları arasındaki periodu kapsamaktadır. Erasmus+ Programının spesifik amaçları Tüzük'ün 5,11 ve 16 numaralı maddelerinde belirtilmiştir.

 1. Hareketlilik

            Bu teklif çağrısı aşağıdaki Erasmus+ Programı hareketliliklerini kapsamaktadır.

            Ana Eylem 1 ( KA1) – Bireyleri Öğrenme Hareketliliği

  • Eğitim,Öğretim ve Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  • Lisansüstü eğitim için Erasmus Mundus Katılımı
  • Geniş ölçekli Avrupa Gönüllülük Servisi Hareketliliği

                Ana Eylem 2 (KA2) – Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği (Stratejik Ortaklıklar)

  • Eğitim-Öğretim ve Gençlik Alanında Stratejik ortaklıklar (Okul, Mesleki ve Yetişkin Eğitimi ile Yükseköğretim)
  • Bilgi Ortaklıkları
  • Sektör Becerileri Ortaklıkları
  • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme
  • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

            Ana Eylem 3 (KA3) – Politika Reformları için Destek

  • Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları

            Jean-Monnet Faaliyetleri

  • Jean Monnet Kürsüleri
  • Jean Monnet Modülleri
  • Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri
  • Enstitü ve Kuruluşlara Jean Monnet Desteği
  • Jean Monnet Projeleri

            Spor

  • Spor Alanında İşbirliği Ortaklığı
  • Kar amacı gütmeyen Avrupa Spor Faaliyetleri
 • Uygunluk

            Erasmus+ kapsamında fonlama programına eğitim,öğretim,gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu yada özel gruplar başvurabilirler. Bunun yanında, gençlik programları alanında faaliyet gösteren genç gruplar, bir gençlik organizasyonun parçası olmasa bile, Gençlik Alanında Bireylerin ve Gençler İçin Çalışanların Öğrenme Hareketliliği  ile Gençlik Alanında Stratejik Ortaklık konularında fonlamaya başvurabilirler.
            Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelerde başvuruya açıktır.(Tüm Dünya genelinde yükseköğretim alanında faaliyet gösteren enstitüler tarafından başvurulabilen Jean-Monnet Hareketi hariç)
            Aşağıdaki ülkeler bütün Erasmus+ Programlarında her alanda tamamen rol alabilirler.

  • Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesi
  • EFTA/EEA ülkeleri : İzlanda,Lihtenştayn ve Norveç
  • AB üyeliğine aday ülkeler : Türkiye ve Makedonya

            Bununla birlikte; bazı belirli Erasmus+ Program Hareket ortak ülkelerden bazı organizasyonlara açıktır.
            Lütfen, daha detaylı katılım bilgileri için Erasmus+ Program Rehberine başvurunuz.

 • Bütçe ve Proje Süreleri

            Bu teklif çağrısı için toplamda 1.736,4 milyon euro bütçe ayrılmıştır.
            Eğitim – Öğretim : 1.536,5 milyon euro
            Gençlik                 : 171,7 milyon euro
            Jean Monnet         : 11,4 milyon euro
            Spor                      : 16,8 milyon euro
            Teklif çağrısı için ayrılan toplam bütçe ve bütçenin tekrar gözden geçirilmesi Erasmus+ Yıllık Çalışma Programında yapılacak bir gözden geçirme ile mümkün olabilir. Programlara başvurması olması muhtemel olanlar kişi kurum yada kuruluşlar sürekli olarak http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm adresinde yer alan Erasmus+ Yıllık Çalışma Programlarını, çağrının kapsadığı her bir hareket için belirlenen bütçe tutarlarını gözden geçirmek için takip etmelidir.
            Proje için tahsis edilecek ödenek ve süre,  projenin türü ve partner sayısına göre değişmektedir.

 • Başvuruların teslim edilmesinin son günü

Aşağıdaki tabloda 2015 Yılı Erasmus+ Programları için yayımlanan teklif çağrısı için Proje Türleri, 2015 yılı teklif çağrıları ve Başvurulacak Yer ile Son Başvuru Tarihleri Ulusal Ajans’ın web sitesinde duyurulmuştur.
Erasmus+ Programı Teklif Çağrıları linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.