ULUSLARARASI PROJELER

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatımız tarafından Avrupa Birliği (AB) fonlu uluslararası projeler yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz, AB katılım öncesi entegrasyon sürecine ceza infaz kurumlarımız ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin hazırlayacağı uluslararası projelerle katkı sağlanmasını desteklemektedir. Ceza infaz kurumlarımızın ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizin kolayca başvurup uygulayabileceği uluslararası projelerin başında TAIEX gelmektedir.

TAIEX nedir?

TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi); Avrupa Birliği(AB) Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir kurumsal yapılanma aracıdır. AB mevzuatının anlaşılması, ulusal mevzuata aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında, faydalanıcı ülkelere yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir mekanizma olan TAIEX, teknik yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların “kısa vadeli” çözümü için en uygun uzmanlığın tedarikinde yardımcı olur.

TAIEX'in temel görevleri şunlardır;

a) Bu hizmetten faydalanan ülkelerin ulusal mevzuatlarının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve bir mevzuatın daha sonra idaresi, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında kısa süreli teknik destek ve tavsiyeler sunulması,

b) Faydalanıcı ülkelerdeki paydaşlara ve ortaklara teknik eğitim ve örnek uygulama sunulması,

c) Hem AB’ye uyum sürecini izlemek ve kolaylaştırmak hem de sonraki aşamalarda ortaya çıkabilecek teknik yardım ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla veritabanı araçları sunulmasıdır.

TAIEX yardımından yararlanacak olan temel hedef gruplar arasında; merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan kamu kurumu personeli de yer aldığı için ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlükleri bu projelere Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla başvurabilmektedir. TAIEX'e yılın her döneminde başvuru yapılabilmektedir.

TAIEX'e başvurabilmek için gereken TAIEX başvuru formu örnek yazısına Genel Müdürlüğümüz websitesinden Proje Bürosu başlığı altında ulaşılabilir. Proje başvuru formunun eksiksiz doldurulduktan sonra Genel Müdürlüğümüze bir resmi yazıyla iletilmesi gerekmektedir. Proje önerisi Genel Müdürlüğümüzce değerlendirdikten sonra,  şayet başvuru yapılması uygun bulunursa ilgili başvuru süreçleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülecektir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  • Başvuru formunun İngilizce doldurulması beklenmektedir. Ancak formun İngilizce doldurulamaması durumunda Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli destek sağlanacaktır.
  • Başvuru formunda en çok dikkat edilmesi gereken alt başlık 'EU legislation concerned (bağlantılı AB yasaları)' başlığıdır. Bu başlık altında proje önerisinin bağlantılı olduğu AB mevzuatının (yasa, kararname, vb.) açıklanması gerekmektedir. Projenin ilişkili olduğu AB mevzuatına, mevzuat bilgi havuzu olarak hizmet sunan http://eur-lex.europa.eu/n-lex/ gibi internet sitelerinden ulaşılabilmektedir.
  • Başvuru formu eksiksiz doldurulduktan sonra  başvuru formunu Genel Müdürlüğümüz Proje Bürosuna göndererek projemize ve başvuruya onay alınmak zorunludur. Genel Müdürlüğümüzce kabul edilen tüm başvuruların TAIEX veritabanına girişi yine Genel Müdürlüğümüz Proje Bürosu tarafından yapılacaktır. Kurum veya personel TAIEX veritabanına ayrı olarak başvuru yapmamalıdır.
  • Genel Müdürlüğümüz, proje başvurusunun ilgilendirdiği daire başkanlığından bir personeli çalışma ziyareti yahut çalıştay için gözlemci olarak görevlendirecektir. Bundan da anlaşılacağı üzere, proje başvurusunda en fazla 2 katılımcı önermeniz beklenmektedir.
  • Çalışma ziyareti kapsamında pasaport ve vize işlemlerinden katılımcılar sorumludur. Tüm seyahat ve barınma (4 yıldızlı otel) giderleri ise TAIEX tarafından karşılanmaktadır. TAIEX, katılımcılara "per diem" adı verilen ve günlük yaklaşık 120 Avro'ya tekabül eden bir harcırah da ödemektedir. Söz konusu harcırah Western Union aracılığıyla ödenmektedir. Çalışma ziyaretleri veya çalıştaylardaki oturum, toplantı ya da çalışmalara devam etmediği tespit edilen katılımcılara kesinlikle harcırah ödenmemektedir; etkinlik öncesi ödeme yapılmışsa banka yoluyla iade istenmektedir. TAIEX'in ödediği harcıraha ek olarak, her katılımcının kendi kurumu da iki günlük bir yol harcırahı ödemekte ve belgelendirilmesi koşuluyla pasaport masraflarını ve yurtdışı çıkış pulu masrafını da karşılamaktadır.
  • TAIEX çalışma ziyareti veya çalıştayına katılacak görevlilerin bir takım ön hazırlıklar yapması gerekmektedir. İlk olarak, katılımcıların birbirleriyle tanışıp, irtibata geçmesi ve ziyaret ya da çalıştayın konusu hakkında araştırma yapması gerekmektedir. TAIEX çalışma ziyareti veya çalıştayı sırasında katılımcılar hem ev sahibi ülkenin sistemi hakkında ayrıntılı bilgi ve materyal toplamak hem de kendi ülkelerinin sistemi hakkında bilgi vermek zorundadırlar. Bu sebeple, katılımcılar ziyaret ya da çalıştay öncesi araştırma yapmalı, soracakları soruları önceden hazırlamalı ve kendilerine yöneltilmesi muhtemel sorular hakkında ayrıntılı bilgi edinmelidir. Ayrıca, çalışma ziyaretlerinde ev sahipliği yapan ülkenin yetkililerine, çalıştaylarda ise misafir edilen yabancı uzmanlara Genel Müdürlüğümüz adına sembolik hediyeler takdim edilmektedir.
  • Gerek çalışma ziyaretlerinde gerekse çalıştaylarda sunum veya çalışma toplantılarına aktif katılım göstermek, hem planlanan bilgi alışverişinin gerçekleşmesi hem de ülkemizin saygın temsili açısından önemlidir. Söz konusu etkinlikler sırasında, özellikle yurtdışı çalışma ziyaretlerinde, alışveriş, yemek ya da turistik gezi gibi hususların ön plana çıkarılmaması, etkinliğin esas amacının hatırdan çıkarılmaması, bu hususların ancak ve ancak çalışma programının dışındaki saatlere bırakılması önemlidir. Aksi hallerde, TAIEX Ofisi hem katılımcılara hem de muhatap ülkelere uyarılarda bulunmakta, söz konusu katılımcı ve ülkeleri daha sonraki etkinliklere dahil etmemektedir.