AB ÜLKELERİ VE AVRUPA KOMİSYONU'YLA ORTAK YÜRÜTÜLEN PROJELER/ÇALIŞMALAR

1- Türkiye'de Yargının Modernizasyonu ve Cezaevi Reformu Projesi
Başlangıç ve bitiş tarihi: 2005 - 2007
Bütçesi : 11.000.000

Proje kapsamında Uşak ve Elazığ illerinde 2 model cezaevi oluşturulmuştur.
7 adet mahkum davranış programı ceza infaz sistemimize uyarlanmıştır.
Personel eğitim merkezlerinin kapasitesi geliştirilmiştir.
Cezaevi yönetimi, sağlık hizmetleri, izleme kurulları ve infaz hakimleri için el kitapları geliştirilmiştir.

2- Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi
Başlangıç ve bitiş tarihi: 2005 - 2007
Çeşitli Avrupa ülkeleri model alınarak Türk DS hizmetleri için ulusal standartlar ve uygulamalar geliştirilmiştir
Ülke genelinde 1447 DS personeline 69 ayrı konularda eğitimler verilmiştir. İyi uygulama örneklerini yerinde görmek amacıyla çeşitli Avrupa ülkelerine çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.

3- Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlar ile ilgili Çalışmaların Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi
Başlangıç ve bitiş tarihi:
2009 – 2010
Bütçesi : 2.000.000 €
Çocuk ve mağdurlarla çalışan DS personeline eğitimler verilmiştir.
Çocuk ve mağdurlara yönelik özel mağdur müdahale programları geliştirilmiştir.
Konu ilie ilgili kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmüştür.

4- Türkiye'de Çocuklar İçin İyi Yönetim Koruma ve Adalete Doğru Projesi
Başlangıç ve bitiş tarihi: 2005 - 2008
Bütçesi : 6.041.200 €
Çocuk hükümlü ve tutuklular için müdahale ve destek programları geliştirilmiştir.
Çocuk hükümlü ve tutuklularla çalışan personele yönelik eğitimler ve kurum çalışma planları oluşturulmuştur.

5- Etkin Hükümlü Yönetimi
(Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesialtında
Başlangıç ve bitiş tarihi: 2008 - 2010
Bütçesi : 11.000.000 €
Her çocuk hükümlü ve tutukluya özel bireyselleştirilmiş iyileştirme planı oluşturulması, sisteme dahil edilmiştir.
BİSİS kapsamında kullanılacak araştırma-değerlendirme formu geliştirilerek, bu konuda veri tabanı oluşturulmuştur.

6- Türkiye'de Model Cezaevi Uygulamasının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Geliştirilmesi Projesi (IPA)
Sorumlu Birim/Kuruluş : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Uygulayıcı Birim/Kuruluş : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Başlangıç ve bitiş tarihi : 2009 - 2012
Bütçesi : 8.200.000 Avro
Amacı : Türkiye'de ceza infaz kurumları reformunun geliştirilmesi ve model cezaevi uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla profesyonel, verimli ve etkili bir cezaevi servisi kurulması amaçlanmıştır.

7- Ceza İnfaz Sisteminde Çalışma ve Eğitim Projesi (MATRA)
Sorumlu Birim / Kuruluş : Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hollanda Adalet Bakanlığı
Uygulayıcı Birim / Kuruluş : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hollanda Adalet Bakanlığı
Başlangıç ve bitiş tarihi : 1 Ocak 2009- 31 Aralık 2010
Bütçesi : 650.000 Avro
Amacı : Projenin amacı, Türkiye ve Hollanda ceza infaz kurumları arasında işyurtları sisteminin karşılaştırılması ve hassas gruplar olarak kabul edilen kadın ve çocukların bulunduğu dört ceza infaz kurumumuzda çeşitli atölyeler kurulması, personelimize kadın ve çocuk hakları ile insan hakları, ideal cezaevi yönetimi konularında eğitimler verilmesidir.