TAIEX PROJELERİ

 1. Çalışma Ziyareti Konulu Projeler
 1. TAIEX kapsamında hazırlanan “Çocuk Ceza İnfaz Sistemi Ve İyileştirme Aktiviteleri” konulu proje ile 04-05 Kasım 2008 tarihleri arasında Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 2. TAIEX kapsamında hazırlanan “Açık Ceza İnfaz Kurumları” konulu proje ile 28 Kasım - 03 Aralık 2010 tarihleri arasında İtalya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 3. TAIEX kapsamında hazırlanan “Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları ve Ortak Alan Faaliyetleri” konulu proje kapsamında İspanya'ya 24-27 Ocak 2011 tarihleri arasında çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 4. TAIEX kapsamında hazırlanan proje ile “Üye ülkelerde uygulanan şartlı tahliye sistemi hakkında bilgi almak, ceza adalet sistemi içinde yer alan çocuklar açısından faydalarını gözlemlemek, sistemi yerinde incelemek” amacıyla 22-24 Şubat 2011 tarihleri arasında İsveç'e çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 5. TAIEX kapsamında hazırlanan “Ceza İnfaz Kurumlarında Yürütülen Müdahale Programları” konulu proje kapsamında İsveç'e 21-25 Şubat 2011 tarihleri arasında çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 6. TAIEX kapsamında hazırlanan “Tahliye Sonrası Sosyal Yaşama Yeniden Uyum” konulu proje ile 19-23 Eylül 2011 tarihleri arasında Macaristan'a çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 7. TAIEX kapsamında hazırlanan “Ceza İnfaz Kurumlarının Mimari Ve İdari Yapısının İncelenmesi” konulu proje ile 30 Eylül- 02 Ekim 2012 tarihleri arasında İspanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 1. Çalıştay Konulu Projeler
 1. TAIEX kapsamında hazırlanan “AB Üye Ülkeleri Cezaevlerinde Ortak Alan Faaliyetleri” konulu proje ile 14-15 Eylül 2009 tarihleri arasında Antalya ilinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.
 2. TAIEX kapsamında hazırlanan “Ceza İnfaz Kurumlarında Bağımlılık Tedavi Hizmetlerinde Zarar Azaltımı Stratejisi” konulu proje ile 26-27 Ekim 2009 tarihleri arasında Ankara ilinde çalıştay gerçekleştirilmiştir
 3. TAIEX kapsamında hazırlanan “Üye Ülkelerde Cezaevlerinin Sivil Denetimi ” konulu proje ile 21 – 22 Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara ilinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.
 4. TAIEX kapsamında hazırlanan “Ceza İnfaz Kurumlarında Çocuk Müdahale Programları Çalıştayı” konulu proje ile 1-2 Aralık 2010 tarihleri arasında Antalya ilinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.
 5. TAIEX kapsamında hazırlanan “Eğitim Merkezleri ve Eğitim Programlarının Yönetimi Çalıştayı” konulu proje ile 25-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında Antalya ilinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.
 6. TAIEX kapsamında hazırlanan “Eğitim Merkezleri ve Eğitim Programlarının Yönetimi Çalıştayı” konulu proje ile 25-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında Antalya ilinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.
 7. TAIEX kapsamında hazırlanan “Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Merkezi Personeli Statüsü ve Seçimi” konulu proje ile 15-16 Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara ilinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.