CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genelgeler
Genelgeler
Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri - Tarih:06.01.2020 Numara:172 Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlermleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge - Tarih:22.01.2007 Numara:45/1 45/1 No.lu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:45/2) - Tarih:20.12.2016 Numara:45/2 Genç Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve İyileştirilme İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge - Tarih:01.01.2006 Numara:46/1 Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilen Ödeneklerin Kullanımı ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge - Tarih:01.01.2006 Numara:47 Ceza İnfaz kurumlarında Lojman Tahsisi ile Yapım ve Onarımlar Hakkında Genelge - Tarih:01.01.2006 Numara:48 Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Eğitimi Hakkında Genelge - Tarih:01.01.2006 Numara:49 Disiplin Suç ve Cezalarına Ait Esaslar Hakkında Genelge - Tarih:01.01.2006 Numara:50 Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge - Tarih:01.01.2006 Numara:51 Personel İşlemleri Hakkında Genelge - Tarih:01.01.2006 Numara:52 Ulusal Yargı Ağı ve İstatistik İşlemleri Hakkında Genelge - Tarih: 30.03.2007 Numara:53/1 Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkında Genelge - Tarih:06.09.2012 Numara:139/1 İnternet Sitelerinin Oluşturulması ile ilgili Genelge - Tarih:29.07.2010 Numara:145 Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi ve Nakil İşlemleri - Tarih:18.06.2012 Numara:151 Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi ve Nakil İşlemleri (Güncellenen Ekleri) - Tarih:23.09.2014 Numara:151 Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlermleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge - Tarih:05.06.2015 Numara:167 167 No.lu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:167/1) - Tarih:03.08.2016 Numara:167/1 167 No.lu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:167/2) - Tarih:31.07.2017 Numara:167/2