CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim - İletişim Formu
Konu giriniz :
Ad :
Soyad :
T.C. Kimlik No :
Telefon :
E-Posta :
Metin Giriniz :

Konu giriniz :
Ad :
Soyad :
T.C. Kimlik No :

Telefon :
E-Posta :
Metin Giriniz :

  • Bu ekran Bilgi Edinme Kanunu ve Dilekçe Kanunu kapsamında olmayıp sadece talep/görüş/şikayetlerin ilgili birime daha hızlı iletilmesini amaçlamıştır.
  • Konusu suç teşkil eden olaylar için ayrıca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması gerekmektedir.