Formlar

- E-imza ile onaylanan mal bildirimleri fiziki olarak gönderilmeyecektir.

- E-imza ile onaylanamayan (E-imzası olmayan) mal bildirimleri UYAP'a girilip çıktı alınarak, ıslak imza ile imzalanarak fiziki olarak gönderilecektir.

- Elle doldurulan mal bilidirimleri geçersiz olup kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Dökümanlar
  • Uzaktan Eğitim
  • Formlar
  • CTE Logolar