Önceki Genel Müdürlerimiz

Mehmet Nedim Bey
1927-1933
Hüseyin Arfi Güngören
1940
Bahattin Arıkan
1940-1946
Ali Sakıp Güran
1946-1950
Murat Baha Soysal
1950-1954
Orhan Nedim Özhan
1954
İ.Hakkı Madakbaşı
1958-1960
Veli Yalçın İnanç
1960-1962
İ.Cemalettin Kemal Yumlu
1962-1969
Mustafa Kemal Tekerek
1969-1978
Mustafa Tören Yücel
1978-1979
İlhan Çallı
1979-1980
İbrahim Hakkı Akın
1980-1982
Abdullah Genellioğlu
1986-1987
İlhan Yücel
1987-1988
Oktay Çakır
1988-1990
A.Atilla Bengü
1990-1991
Yusuf Yanık
1991-1992
İrfan Bacaksız
1992-1992
Zeki Güngör
1992-1995
Cemal Sahir Gürçay
1996-1996
Hüseyin Turgut
1996-1998
Çağatay Kayıran
1998-1998
Ali Suat Ertosun
1998-2003
Kenan İpek
2003-2008
Nizamettin Kalaman
2008-2011
2011-2012 ve 2012-2013
tarihlerinde görev yapan
Genel Müdürler meslekten
ihraç edilmişlerdir
Enis Yavuz Yıldırım
2013-2017
Şaban Yılmaz
2017-2019
Yılmaz Çiftci
2019-2021
   
Yunus ALKAÇ
2021-2022