CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Güvenlik ve İnfaz Daire Başkanlığı

Güvenlik ve İnfaz Daire Başkanlığı Sekreterlik (Sekreterlik Tlf:0312 507 0436)


Açık Ceza İnfaz Kurumları İşlemleri Bürosu ( Tlf: 0312 507 0529 / 530 / 629 / 778 / 902 )


 1. Açık ceza infaz kurumları arası nakiller,
 2. Açık ceza infaz kurumundaki firarlarla ilişkin işlemler,
 3. Açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin kapalıya iade işlemleri,
 4. Açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin mazeret izinlerine ilişkin işlemler,
 5. Çocuk Eğitimevi arası nakil işlemleri,
 6. Hükümlülerin açık ceza infaz kurumları ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi,
 7. Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Başkanlığı ve diğer bakanlıklara gönderilen şikayet dilekçelerinin inceleyip sonuçlandırma,
 8. Genel-özel af ve yasa değişiklikleri ile ilgili yazışmalar.

İsteğe Bağlı ve Toplu Nakiller Bürosu  (Tlf: 0312 507 0634 / 632 / 790 / 796 / 527 / 742 / 743 / 536 /844 / 858 / 633 )


 1. Tutukevi olarak sınıflandırılan ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü ve hükümözlülerin diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,
 2. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların istekleri doğrultusunda diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,
 3. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ceza süreleri veya salıverilme tarihleri itibariyle ya da kapasite doluluğu nedeniyle resen diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,
 4. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların eğitim ve öğretim nedeniyle diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,
 5. Mevzuata ilişkin Genelge ya da genel yazıların hazırlanması,
 6. Yabancı uyruklu adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların kapalı ceza infaz kurumları arasındaki nakil işlemleri,
 7. Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarının iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlülerin nakil işlemleri,

Terör ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Bürosu ( Tlf: 0312 507 0534 / 577 / 785 / 734 / 484 / 485 / 853/ 732 / 813 /817 )


 1. Terör Mücadele Kanununa muhalefet suçlarından, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 403/7-10'uncu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/1, 188/5'inci maddelerinden yargılanan veya hüküm alan hükümlü ve tutuklu olanlar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü ve hükümözlü olanların nakil, duruşma ve hastalık işlemleri ile sayım, arama ve vukuat raporları ile ilgi işlemleri yapmak,
 2. Terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup hükümlü ve tutuklu olanların mevcutlarını almak bunlara ilişkin istatistikti bilgileri tutmak,
 3. Terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin ceza infaz kurumlarındaki faaliyetleri hakkında, elde edilen bilgileri değerlendirmek, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak,
 4. Terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri ile ilgili olarak güvenlik makamları ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 5. Terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin ceza infaz kurumlarında çıkartmış oldukları olaylarla ilgili (rehin alma, öldürme, yaralama, açlık grevi, ölüm orucu, firar, yangın, tabî ölüm, isyan v.b.) işlemleri yürütmek,
 6. Terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin ceza infaz kurumlarında eylem yapmalarının, örgütsel faaliyetlere devam etmelerinin, ceza infaz kurumlarının güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için gerekli tedbirleri almak,
 7. Terör Mücadele Kanununa muhalefet suçlarından, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 403/7-10'uncu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/1, 188/5'inci maddelerinden yargılanan veya hüküm alan hükümlü ve tutuklu olanlar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü ve hükümözlü olanlarla ilgili müşahede ve güvenlik genelgelerini çıkarmak,
 8. Her hafta Bakanlık Makamına sunulmak üzere terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına göre dağılımına dair Haftalık Değerlendirme raporunu hazırlamak,
 9. Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernek üyeleri ile vatandaşların, terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup hükümlü ve tutukluları ziyaret taleplerinin değerlendirilmesi,

İç Güvenlik Bürosu ( Tlf: 0312 507 0554 / 464/  465 /737 / 466  / 728 / 729 / 704 / 635 / 700 / 830 / 416 )


 1. Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılan adli, terör ve örgütlü suçlardan hükümlü ve tutukluların;
 2. 05/06/2015 tarihli ve 167 No.lu Genelge uyarınca güvenlik ve disiplin nedeniyle sevk ve nakillerinin değerlendirilmesi,
 3. Adli suçlardan hükümlü ve tutuklular hakkında, 5275 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, özel gözetim ve denetim altına alma ve kaldırılma kararlarını almak,
 4. Kapalı ceza infaz kurumlarının iç yönetmeliklerini ve yönetmelik değişikliklerini incelemek ve onaylamak,
 5. Kapalı ceza infaz kurumlarında meydana gelen vukuat bildirimlerinin takibi,
 6. Kapalı ceza infaz kurumlarında açlık ve ölüm orucu eylemlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların bildirimlerini almak,
 7. Kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılmakta olup Bakanlık tarafından onay verilen ziyaret taleplerine cevap verilmesine yönelik işlerin takibi büromuzca yürütülmektedir.
 8. Özel günler, dinî ya da resmî bayramlarda verilen açık ziyaret günlerinin belirlenmesi ve teşkilata duyurulması,

Bilgi Analiz Bürosu (Tlf: 0312 507 0865 / 556 / 419 / 487 / 488 / 489)