CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Daire Başkanlığı

Sağlık İşlemleri Bürosu


  1. Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerini düzenlemek, organize etmek, çalışmalarını takip etmek ve gerektiğinde denetlenmesini sağlamak,
  2. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlayarak ceza infaz kurumu sağlık hizmetlerinin sağlık alanındaki yeni gelişmelerden haberdar olmasını, yararlanmasını ve ulusal sağlık politikalarının ceza infaz kurumlarına da dahil edilmesini sağlamak,
  3. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler ile personelin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda barınmasını temin edecek çalışmalar yapmak ve sağlık hizmetlerinden herkesin tam ve doğru olarak yararlanmasını sağlayıcı tedbirleri almak ,
  4. Ceza infaz kurumlarında genel toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, ulusal aşı taramalarına ceza infaz kurumlarını da dahil ettirmek, bu konuda resmî ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak,
  5. Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinde çalıştırılan personelin bu alandaki eğitimlerini ilgili birimlerle koordine ederek sağlamak ve bu konuda seminer, konferans vs gibi etkinlikler düzenlemek,
  6. Ceza infaz kurumlarında her türlü bulaşıcı hastalık ile mücadele konusunda gereken bütün tedbirleri aldırmak ve buna ilişkin istatistikleri tutmak,
  7. Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, hükümözlü ve tutukluların tedavi nedeniyle nakillerini yapmak,
  8. Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.