CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı ( Sekreterlik Tlf: 0312 507 0442 )


Yer Değiştirme Bürosu (Tlf: 0312 507 0560 / 544 / 725 / 710 / 577 / 404 / 566 / 551 / 558 / 566 / 776 / 559 / 706/ 726 / 564 / 806 )


 1. - Kararname çalışmalarına ilişkin işlemler,
 2. - Mahkeme Kararı İle Naklen Atama işlemleri,
 3. - İsteğe Bağlı Naklen Atama işlemleri,
 4. - Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atama işlemleri,
 5. - Sağlık Mazereti Nedeniyle Naklen Atama işlemleri,
 6. - Can Güvenliği Nedeniyle Naklen Atama işlemleri,
 7. - Hizmet Gereği Olarak Naklen Atama işlemleri,
 8. - Geçici Görevlendirme işlemleri,
 9. - Ceza İnfaz Kurumunun Kapatılması Nedeniyle Naklen Atama işlemleri,
 10. - Komisyoniçi Naklen Atama işlemleri,
 11. - Ceza İnfaz Kurumlarından Dsm Müdürlüklerine Görevlendirme Ve Naklen Atama işlemleri,
 12. - Re'sen Atama işlemleri,
 13. - Başka Kuruma Naklen Atama işlemleri,
 14. - Başka Kurumda Geçici Görevlendirilme işlemleri,
 15. - Askerlik Tecil İşlemleri
 16. - Nakti tazminat taleplerine ilişkin işlemler,
 17. - Disiplin cezalarına ilişkin gönderilen evraka dair işlemler,
 18. - Sağlık Bakanlığı gibi eşi bizim personelimiz olan kişiler hakkında tayin olup olamayacaklarına ilişkin gönderilen görüş yazılarına ilişkin işlemler,
 19. - Tv Programı Ve İl İçi Ziyaret Talepleri, Spor Müsabakalarına Katılma İzinlerine ilişkin işlemler,
 20. - Üniversite veya herhangi bir Kamu Kuruluşunda Eğitim ve ders verme işlemleri,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

 1. Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine dair işlemleri,
 2. Bürolar Arası Yazışmalar : Genel müdürlüğümüz içerisinde diğer birimlerin görüş talepleri, bilgi talepleri veya diğer taleplerine ilişkin yapılan yazışmalara ilişkin işlemleri,
 3. Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Planlama ve İstihdam Bürosu ( Tlf: 0312 507 0537 / 503 / 561 / 562 / 563 / 714 / 715 / 716 /803 / 804 / 835 / 836 / 881 / 882 / 842 / 859 / 887 / 502 )


 1. Personel İhtiyacının Tespitine ilişkin işlemler,
 2. Açıktan Atama İzni Ve Buna İlişkin Görüşmelere dair işlemler,
 3. Verilen Kadroların Taşra Teşkilatında İhtiyaca Göre Kurumlara Dağıtım Çalışmalarına ilişkin işlemler,
 4. Sınav İlanı Ve Sekreterya İşlemleri,
 5. Güvenlik Soruşturması İşlemleri,
 6. Öğrenciliğe Geçici Ve Kesin Kabul İşlemleri,
 7. Eğitimi Biten Öğrencilerinin Atama İşlemleri,
 8. Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlemleri,
 9. Açıktan Ve Aday Olarak Atama İşlemleri,
 10. Açıktan Yeniden Atama İşlemleri,
 11. Shçek Atama İşlemleri,
 12. Engelli Personel Atama İşlemleri,
 13. Terör Mağduru Ve Şehit Yakınları İçin Atama İşlemleri,
 14. Özelleştirme Ataması (4/C),
 15. Özelleştirme Ataması,
 16. Mahkeme Kararı İle Açıktan Atama,
 17. İş Talepleri,
 18. Personel İhtiyaç Talepleri,
 19. Başka Kurumdan Naklen Atama,
 20. Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı,
 21. Görevde Yükselme Suretiyle Atama,
 22. Unvan Değişikliği Suretiyle Atama,
 23. Vekaleten Atama İşlemleri,
 24. Norm Kadro, İş Analizi çalışmaları, Merkezi atama yazılımı çalışmalarına dair işlemleri,
 25. Faaliyet Raporları (aylık , yıllık vs..aylık dolu boş işlemleri),
 26. Personelin Sayısal Dağılımına İlişkin İstatistikler,
 27. Sicil Numarası Alma İşlemleri,
 28. Ek Ders Karşılığı Kurum Dışından Görevlendirme İşlemleri,
 29. Müstafi Onay işlemleri,
 30. Göreve Son Verme İşlemleri,
 31. Devlet Memurluğundan Çıkarma İşlemleri,
 32. İstifa Onay işlemleri,
 33. Sözleşme Fesih Onay işlemleri,
 34. Vefaat eden personele ilişkin yardım kampanyası işlemleri,
 35. Vukuat raporlarına ilişkin (personel) işlemler,
 36. Asli görevine ilaveten şoför olarak görevlendirme işlemleri,
 37. Kurum Birinci Müdürünün yokluğunda İkinci Müdürlere verilen vekalet işlemleri,
 38. Mesai Sonrası Çalışma Taleplerine dair işlemler,
 39. Açıktan atama, vekaleten, unvan değişikliği ve görevde yükselme suretiyle yapılan atama sonucu göreve başlama ve ayrılış tarihlerinin UYAP sistemine işlenmesi işlemleri,
 40. Dış güvenlik hizmetlerinin devrine ilişkin işlemler,
 41. Fiili hizmet süresi zammına ilişkin işlemler,
 42. Sosyal imaj sorununa ilişkin başvurulara dair işlemler,
 43. İş güvenliği uzmanı görevlendirilme ve görevlendirme taleplerine ilişkin işlemler,
 44. Açıktan atama yönüyle yoksun kalınan özlük haklarına ilişkin işlemler,
 45. Mevzuat Değişikliğine İlişkin Yazışmalar ve işlemler,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

 1. Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine dair işlemleri
 2. Bürolar Arası Yazışmalar,
 3. Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Kadro ve Terfi Bürosu  ( Tlf : 0312 507 0500 / 501 / 504 / 717 / 735 / 799 ) 


 1. İzin işlemleri (fazla çalışma izin talepleri de dahil)
 2. Personel Kadro Tespitine ilişkin işlemler,
 3. Kadro Atama işlemleri,
 4. Kadro Aktarma işlemleri,
 5. Kadro Dönüşümü işlemleri,
 6. Terfi İşlemleri,
 7. İntibak İşlemleri,
 8. Asli Memurluğa Alınma İşlemleri,
 9. Kadro Tahsisi İşlemleri,
 10. Vekaleten Atanan Personele Kadro Aktarma Ve Bloke İşlemleri,
 11. Memuriyet dışındaki hizmetlerin sgk dan tespitine ilişkin işlemler,
 12. Muhasebe Sertifikası İşlemleri,
 13. Sözleşmeli personelin kadroya atama işlemleri,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

 1. Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine ilişkin işlemleri
 2. Bürolar Arası Yazışmalar,
 3. Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

İnsan Kaynakları Geliştirme Bürosu  ( Tlf: 0312 507 0495 / 709 / 295 / 297 )


 1. Personel Daire Başkanlığı İle ilgili Projelerin Geliştirilmesi ve    Koordinasyonu,
 2. İş Analizi Projesinin Oluşturulması ve Sisteme Entegrasyonu
 3. İnsan Kaynakları Strateji Belgesi Oluşturulması,
 4. Personel Seçim Kriterleri kapsamında  Seçim Araçları ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi,
 5. İhtiyaç Ekranlarının Geliştirilmesi ve Yazılımı,
 6. Kadro ve Terfi Sisteminin Geliştirilmesi ve Yazılımı,
 7. İlk Atama Ekranlarının Geliştirilmesi ve Yazılımı,
 8. E-Devlet Sistemine Entegrasyonun Süreç Yönetimi,
 9. Norm Kadro çalışmalarına dair işlemler,
 10. İş ve Meslek Tanımlarının Yapılması,
 11. Norm ve Atama Sisteminin (NAS) Sürekli Gelişimi ve Koordinasyonu,

Merkez Büro ( Tlf : 0312 507 0506 / 514 / 820 )


 1. Hakim sınıfı ile diğer Genel Müdürlük personelinin izin ayrılış ve başlayış işleri, nöbet işlemleri, servis, bilet, şoför, sekreter ve hizmetlilerin çalıştırılmasına ilişkin işlemleri,
 2. Genel Müdürlükte geçici görevlendirme, geçici görevlendirilenlerin takibi, UYAP'a geçici görevlendirilenlerin bilgisinin işlemesi, diğer personel bürolarına geçici görevliler ile ilgili bilgi verilmesi, iş bölümü çalışmalarına dair işlemleri,
 3. Tv Programı Ve İl İçi Ziyaret Talepleri, Spor Müsabakalarına Katılma İzinlerine dair işlemler,
 4. Personel Daire Başkanlığının Görev Alanına Giren Seminer, Toplantı, Sempozyum, Gezi Gibi Organizasyonlara İlişkin İşlemler : Seminer Sempozyum gibi faaliyetlerde personelin görevlendirilmesi, görüş bildirilmesi veya büronun görev alanına giren konularda bilgilendirme amaçlı hazırlanan dokümanlara dair işlemleri,
 5. Üniversite veya herhangi bir Kamu Kuruluşunda Eğitim ve ders verme İşlemleri,
 6. Sosyal ve kültürel faaliyet ve etkinliklere ilişkin işlemler,

(Yukarıda sayılan işler Genel Müdürlük merkez teşkilatında görevlileri kapsamaktadır.)

 1. Büronun görev alanına giren; Bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine ilişkin işlemleri,
 2. Bürolar arası yazışmalar,
 3. Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Personel Emeklilik Bürosu (  Tlf: 0312 507 0557 / 751 / 758 / 769 )


 1. Mevcut yaptığı işler dışında emekli personele kimlik verilmesi ile ilgili çalışmalara dair işlemleri,
 2. Vefaat eden personelin kayıtlardan düşülmesi işlemleri,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

 1. Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine ilişkin işlemleri
 2. Bürolar Arası Yazışmalar,
 3. Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Personel Sicil Bürosu ( Tlf : 0312 507 0511 / 510 / 539 / 540 / 557 / 702 )


 1. Mevcut açık ve gizli sicil ile ilgili işlemleri,
 2. Mal beyanına ilişkin işlemler,
 3. Silah ruhsatı, zoralım silah talepleri, pasaport, sendika , adaletkart ve kimlik işlemleri, hizmet belgesi, askerlik borçlanması, görev belgesi taleplerine dair işlemleri,
 4. HİTAP işlemleri,
 5. Ödül, Başarı belgesi taleplerine ilişkin işlemleri,
 6. Personel hakkında kurumlardan gelen sicil bilgilerine dair yazı ve işlemleri,
 7. Personel özlük dosyasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, (dipolaması, fotoğrafı, talepleri vs. gibi)
 8. Kontrolör raporlarına ilişkin dosya işlemleri,
 9. İcra takiplerine ilişkin yazışmalar,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

 1. Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine ilişkin işlemleri,
 2. Bürolar Arası Yazışmalar,
 3. Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.