CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim ve iyileştirme Dairesi Başkanlığı

Yetişkin Eğitim Bürosu


 1. Hükümlülerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katılmak,
 2. Ceza infaz kurumları eğitim ve öğretim çalışmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
 3. Hükümlü ve tutuklu eğitimi ile ilgili seminer, toplantı ve diğer çalışmalara katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek
 4. Kurumlarda yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dönemler halinde takibini ve değerlendirmesini yapmak,
 5. Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphane çalışmalarına ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak, kitaplık ve kütüphanelerin zenginleştirilmesine katkıda bulunmak,
 6. Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 7. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 8. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 9. Eğitim amaçlı ceza infaz kurumu ziyaret taleplerini değerlendirmek.

Yetişkin İyileştirme Bürosu


 1. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde psiko-sosyal çalışmaların yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
 2. Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında yapılan psiko-sosyal çalışmalara ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak,
 3. Hükümlü ve tutukluların her türlü yardım taleplerini değerlendirmek ilgili yerlerle yazışma yapmak,
 4. Bakanlıklar ve kurumlar arası Hükümlü-Tutuklu rehabilitasyonu ile ilgili seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
 5. Yetişkin İyileştirme Şubesi ile ilgili genelgeleri hazırlamak,
 6. Ceza infaz kurumlarında bulunan psiko-sosyal yardım servisinin faaliyetlerini planlamak, programlamak, yürütülmesini, geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,
 7. Hükümlü ve tutukluların tahliye sonrası geçimlerini sağlayabilmek amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarca iş ve meslek eğitimi kurslarının açılması ve atölyelerin oluşturulması amacıyla kurumlara proje hazırlatmak ve takibini yapmak.

Hassas Gruplar Bürosu


 1. Çocuk ve genç hükümlüler hariç, ceza infaz kurumlarında bulunan; kadınlar, anneleri ile kalan 0-6  yaş arası çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, engelliler, terör suçlarından bulunanlar, LGBTİ’ler ve ruhsal hastalığı nedeniyle R tipi ceza infaz kurumlarında veya diğer kurumların rehabilitasyon bölümlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında psiko-sosyal açıdan her türlü genel ve özel iyileştirme iş ve işlemlerini yapmak,
 2. Hassas gruplara yönelik projeler ve müdahale programlarının geliştirilmesi, işleyişinin takip edilmesi ve uygulanabilirliğinin denetlenmesi konusunda çalışmalar yürütmek,
 3. Radikalleşmenin önlenmesi ve terör tutuklu-hükümlülerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 4. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
 5. Büronun görev alanına giren konularda psiko-sosyal çalışmaların yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
 6. Büronun görev alanına giren konularda Bakanlıklar ve kurumlar arası seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
 7. Büronun görev alanına giren konularda mevzuat çalışması yapmak, genelgeleri hazırlamak,
 8. Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 9. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
 10. Büronun görev alanına giren konularda ceza infaz kurumlarına yapılmak istenen ziyaret taleplerini değerlendirmek.

Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosu


....