CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı

Kontrolörler Kurulu Başkanlığı ( Yazı İşleri Tlf: 0312 507 0636 / 637 / 800 )


01.11.1997 tarihli ve 23157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; "Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimi kontrolörlerin görev alanını teşkil eder.

Kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarında görevli olup atamaları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılmış olanları denetleyemezler." İfadelerine yer verilmiş olup, anılan yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız Kontrolör kurulu görevlileri tarafından ceza infaz kurumlarında incelemelerde bulunmaktadır.