CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler ve Evrak Yönetimi Daire Başkanlığı


Bilgi İşlem Bürosu


 1. Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatının UYAP sistemine geçişlerini sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
 2. Merkez Teşkilatımız personelinin Döküman Yönetim Sistemi (DYS) yetkilerini tayin etmek, UYAP ve DYS ile ilgili personeli bilgilendirmek ve meydana gelen sorunların giderilmesi için teknik destek sağlamak.
 3. Bürolarımızın kullanmasında zorunluluk duyulan bazı programların UYAP’a entegrasyonunun sağlanması için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
 4. Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasını geliştirmek ve sürekli güncellemek,
 5. Genel Müdürlük e-postasını takip ederek gelen e posta iletilerini ilgililerine göndermek.
 6. Taşra Teşkilatımızdaki kurumlarımızın internet sayfalarını denetlemek,
 7. UYAP üzerinde bulunan telefon rehberini güncellemek.
 8. Bürolarımızın sunum işlemleri ile kitap, kapak belge ve grafik tasarımlarını hazırlamak veya personele bu hususta teknik destek vermek.
 9. Genel Müdürlüğümüz ile Ceza İnfaz Kurumlarının Elektronik İmza Başvurularının takibini yapmak, Genel Müdürlüğümüz Merkez bürolarında görevli personelin e-imza kurulumlarını yaparak, kullanımı yönünde personeli bilgilendirmek,
 10. Merkez teşkilat, Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Şube Müdürlüklerinin donanım envanterini çıkarmak, ihtiyaçları belirlemek ve tespit edilen donanım eksikliklerini gidermek.

Gelen-Giden Evrak Bürosu


 1. Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gelen evrakların açılması taranması ve bunların tekrar birleştirilerek ilgili kısımlara gönderilmesi.
 2. Genel Müdürlüğümüze elden gelen ve Tetkik Hâkim tarafından havalesi yapılan evrakların taranarak ilgili bürolara gönderilmesi.
 3.  Bakanlığımızın ek binalarından Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren evrakların zimmet karşılığı alınması ve ilgili bürolara gönderilmesi.
 4. Uyap ekranına Savcılıklardan gelen evrakların incelenip eklerine bakılarak ilgili bürolara gönderilmesi.
 5. Gelen Evrak Bürosuna fiziki olarak gelen evrakların nöbetçi memur tarafından zimmet karşılığı alınması
 6. Fiziki olarak gelip taranan evrakların Bakanlık kaydı yapılarak ilgili bürolara gönderilmesi.
 7.  Genel Müdürlüğümüze savcılıklardan gelen ve bürolara dağıtımı yapılan Evraklardan bürolarca iade edilen veya ne gibi işlem yapılacağına karar verilemeyen evrakların araştırılarak ilgili birimine gönderilmesi.
 8. Savcılıklardan Genel Müdürlüğümüze gelen evraklardan okunamayan, eki olmayan ve Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmeyen evrakların geldiği yere iade edilmesi.
 9. Genel Müdürlüğe bağlı bütün kısımlardan fiziksel olarak gidecek evrakları zimmet karşılığında teslim almak.  
 10. Zimmet karşılığında teslim alınan evraklardan kurum içi gitmesi gerekenler ayrılarak zimmet defteri ile ilgili birimlere gönderilir. Genel Müdürlüğümüz dışındaki kurumlara gitmesi gereken veya fiziksel olarak ekleri bulunan evraklar zarflayarak tartılıp PTT’nin belirlediği fiyat etiketleri yapıştırılıp acili yetine göre taahhütlü, iadeli taahhütlü, kargo, kurye veya adi posta şeklinde fiyatlandırılarak barkot makinesinden geçirilerek ikişer suret fişler düzenlenip zimmet karşılığında postaya verilmek üzere PTT’ ye teslim edilir.
 11. Kısımlarca yazılıp silinmesinden sonra otomatik numara almayan bazı evrakların Giden Evrak bürosu ekranına düşmesi nedeniyle bunların kaydedilerek ilgili yerlere uyap sistemi üzerinden gönderilmesini sağlamak.
 12. Postaya verilen ancak birçok nedenle (adreste bulunmayan, adres değişikliği  v.b.) adresine ulaşmayarak tekrar iade gelen evraklar PTT’ye verilen zimmet fişlerinden düşülerek ilgili kısımlara iadesini sağlama

Bilgi Edinme Bürosu


 1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden alınan (CİMER) ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme başvurularının değerlendirilip, sonuçlandırılarak ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz İlgili büroları ile savcılıklara gönderilmesi,
 2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden alınan (CİMER) başvuruların, bürolardan gelen sonuçların toplanması ve kayıtların tutulması,
 3. Yapılan tüm işlemlerin yasal süresi içinde  Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ekranları üzerinden takip edilmesi,
 4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) alınan başvuruların, bürolardan gelen sonuçlarının toplanması ve kayıtlarının tutulması.

Bakım, Onarım ve Yardımcı Hizmetleri Bürosu

...