CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı


Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu ( Tlf: 0312 507 0631 / 869 / 518 / 791 / 916 )


 1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile ilgili basına yansıyan haberleri içeren günlük basın bültenini hazırlayıp ilgililerle paylaşmak,    
 2. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde programlanmış faaliyetlerin, önemli günler, önemli lansmanlar ile ulusal ve uluslararası toplantı, sempozyum ve benzeri programların icrası ile ilgili bilgileri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bildirmek,
 3. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin (faaliyet, açılış, ziyaret, toplantı vb.) fotoğraf ve video çekimlerini yapmak,
 4. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile kurumlar tarafından yapılan etkinliklerle ilgili haber metni yazım işlemlerini gerçekleştirmek,
 5. Ulusal ve uluslararası basının röportaj ve haber gibi çalışmalarıyla ilgili basın izinlerini ve dizi, film ve belgesel gibi çalışmalarla ilgili çekim izni taleplerine ilişkin işlemleri Genel Müdürlük birimleriyle koordineli bir şekilde yürütmek,
 6. Kurumlarda gerçekleşen etkinliklere ilişkin Genel Müdürlüğe iletilen haber çalışmaları ile ilgili basın izni işlemlerini Genel Müdürlük birimleriyle koordineli bir şekilde yürütmek,
 7. Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile kurumlarda tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen etkinliklerin haberleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,
 8. Genel Müdürlükçe uygun görülen hususlarla ilgili basın açıklaması hazırlamak ve yayınlamak,
 9. Genel Müdürlük resmi web sitesinde; haber, duyuru, ilan, basın açıklaması gibi içerikleri yayınlamak,
 10. Genel Müdürlük resmi sosyal medya hesaplarını yönetmek ve içerik paylaşımlarını yapmak,
 11. Büronun görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.
 12. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hakkında ulusal ve yerel basın ile sosyal medyada yer alan haber ve köşe yazıları ve paylaşımları düzenli olarak takip etmek ve ilgililerle paylaşmak,

Kurumsal İmaj Bürosu (Tlf: 0312 507 06 05/ 774/ 907 )


 1. Kurumsal imaja yönelik projeler geliştirmek ve bu hususlar ilgili projeleri koordine etmek,
 2. Kurumsal tanıtım ile ilgili senaryo yazmak, video çekimleri yapmak, çekilen videoların kurgu ve montajını yapmak,
 3. Genel Müdürlük adına kurumsal tanıtıma ilişkin etkinlikler düzenlemek, bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetleri organize etmek,
 4. Kurumlarda yürütülen kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekleyecek ve teşvik edecek çalışmalar yapmak,
 5. Personelin katılımıyla oluşturulan, kurumsal imaja katkı sunacak grup veya ekipleri koordine etmek, yıllık plan dâhilinde düzenli faaliyet yürütülmesini sağlamak,
 6. Kurumsal tanıtıma katkı sunacak ziyaret, sergi, konferans ve seminer gibi organizasyonlar düzenlemek veya bu alanda düzenlenecek etkinliklere destek vermek,
 7. Büro tarafından yürütülecek çalışmalarla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 8. Büronun görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.

Yayın İşleri Bürosu ( Tlf: 0312 507 0575 / 567 / 870 )


 1. Sesleniş Gazetesi ile Değer Dergisi ve eki Değer Çocuk Dergisinin mizanpaj, dağıtım ve basım işlerini yapmak ve takibini yürütmek,
 2. Değerler Eğitimi kapsamında oluşturulan içeriklerin, bilgi yarışması, sınav soruları vb. diğer tüm işleri yürütmek,
 3. Ceza infaz kurumlarından gelen Bilgi Yarışması sonuçlarının toplanması ve arşivlenmesi işlemlerini yürütmek,
 4. Değer Dergisi ve eki Değer Çocuk dergisi ile ilgili materyal hazırlama ve güncelleme çalıştayları gerçekleştirmek,
 5. Sesleniş Gazetesi ile ilgili haber toplama ve yazma tekniği kapsamında eğitim programı ve çalıştaylar düzenlemek,
 6. Sesleniş Gazetesinde yayımlanmak üzere hazırlanacak haberlerde, ihtiyaç duyulan içeriklerin derlenmesi için ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak, materyal toplamak ve gerektiğinde Genel Müdürlük makamı adına toplantı gerçekleştirmek,
 7. Resmi ajanslar ve yayıncılık ile ilgili tecrübeli isimlerle görüşmeler yapılarak, Değer Dergisi yazarlarına yönelik geliştirici eğitim programları düzenlemek,
 8. Genel Müdürlüğümüz adına diğer kamu kurum ve yüksek yargının ilgili yetkilileri ve toplumsal değerlere uygun kişi ve kuruluşlarla yapılacak her türlü basılı haber, röportaj, fotoğraf vb. materyallerin hazırlanmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 
 9. Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan süreli her türlü yayını hazırlamak veya bu yayınların hazırlanmasına destek olmak,
 10. Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı bünyesinde açılan diğer bürolardan gelen faaliyet raporlarını kitaplaştırmak ve Genel Müdürlüğe sunmak,
 11. Genel Müdürlüğümüzce ya da Genel Müdürlüğümüz uhdesinde ceza infaz kurumlar ve denetimli serbestlik müdürlüklerince basına açık bir şekilde yürütülen proje, toplantı, sergi vb faaliyetlere katılım sağlamak,
 12. Büronun görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.
 13. Sesleniş Gazetesi ile Değer Dergisi ve eki Değer Çocuk Dergisi ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek,

Bilgi Edinme Bürosu ( Tlf: 0312 507 0754 / 786 / 520 /905 / 781 / 671 )


 1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden alınan (CİMER) ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme başvurularının değerlendirilip, sonuçlandırılarak ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz İlgili büroları ile savcılıklara gönderilmesi,
 2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden alınan (CİMER) başvuruların, bürolardan gelen sonuçların toplanması ve kayıtların tutulması,
 3. Yapılan tüm işlemlerin yasal süresi içinde  Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ekranları üzerinden takip edilmesi,
 4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) alınan başvuruların, bürolardan gelen sonuçlarının toplanması ve kayıtlarının tutulması.
 5. Büronun görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.