CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yunus ALKAÇ
Genel Müdür

 

1969 yılında Sivas’ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı.

1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu.

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra, 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

1997 yılında bu görevinden ayrılarak, Adli Yargı Hâkim-Savcılık stajına başladı.  Solhan, Eflani, Seydişehir, Ödemiş ve Bakırköy Hâkimliği ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği, CTE Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığı, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

23 Ocak 2021 Tarihli ve 31373 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/58 numaralı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.