CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Eğitim Daire Başkanlığı

Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında düzenlenecek eğitim programlarına ilişkin yıllık plan yayınlanmaktadır.

Eğitim Merkezi

Telefon

Adres

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü

03124891813
03124891814
03124891815

Ahlatlıbel Mahallesi, 1859. Cad. No.:12 İncek/Ankara

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezi Müdürlüğü

02582686912

Aktepe Mah. 2390. Sokak No.:4 PK:20170 Pamukkale/Denizli

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Müdürlüğü

03442164652
03442157111

Maarif Mah. Turgut Özal Bulvarı No.:214/A
Onikişubat/Kahramanmaraş

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Müdürlüğü

04422425065
04422425094

Kurtuluş Mahallesi, 50. Yıl Cad. Mektep Sokak, No.:9/A
Yakutiye/Erzurum

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Müdürlüğü

02124419703

Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı, Çocuk Sitesi İçi No.:157 Bahçelievler/İstanbul

Yıllık plan dahilinde gerçekleştirilecek olan eğitim programlarına katılma talebinizi kurum müdürlüğünüz aracılığıya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosuna gönderebilirsiniz.

Personelin görevlendirildiği eğitim programlarından muafiyet talepleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosu tarafından değerlendirilmektedir. Muafiyet talebinde bulunmak isteyen personel muafiyete konu olan durumla ilgili varsa resmî belge ya da evrakları ile bir muafiyet dilekçesi yazarak kurum müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Muafiyet taleplerinin değerlendirilebilmesi için eğitim programı başlamadan makul bir süre önce başvuru yapılması gerekmektedir.
Personelin eğitim muafiyet taleplerine ilişkin Genel Müdürlüğün cevabi yazısı olmadan eğitim programına katılmayan personel hakkında idari yönden soruşturma açılacağı için muafiyet talebi cevabi yazısının beklenmesi zorunludur. Acil durumlarda CTE Genel Müdürlüğüne ait …. Telefondan bilgi istenebilir.
Bu eğitim programları göreve yeni başlayan personelin alması gereken zorunlu programlar kapsamında değerlendirildiği için programlara katılım zorunludur.
Daha önce hiç eğitim almamış personelimiz, kurumları aracılığıyla dilekçe ile eğitim talebinde bulunabilecekleri gibi, Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosuna ait 0312 507 05 69 numaralı telefondan da bilgi alabilirler.
Eğitim merkezlerinde verilen ders konuları ile ilgili yeterli donamıma, diplomaya, yeterliliğe sahip olduğunuzu düşünüyorsanız konuyla ilgili belge ve dokümanlarla birlikte dilekçe ile Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosuna başvuru yapabilirsiniz.
Personel eğitim çalışmalarına ilişkin her türlü görüş, öneri ve isteklerinizi, Genel Müdürlüğümüze ait 0312 507 0400 - 0312 507 0401 numaralı santral telefonundan Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosunu talep ederek iletebilirsiniz
Genel Müdürlüğümüz ile protokol imzalamış olan üniversitelerin ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümünde öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki belgeler ile ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:
Staj Başvuru Dilekçesi
Öğrenci Belgesi (Okulunuzdan temin ediniz)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Staj Talep Formu (Okulunuzdan temin ediniz)
Yukarıdaki belgeler ile yapılan başvurular ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Genel Müdürlüğümüz Akademik Çalışmalar bürosuna gönderilmekte yapılan değerlendirme sonucunda staj taleplerine ilişkin cevabi yazılar başvuru yapılan Cumhuriyet Başsavcılılarına gönderilmektedir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı 5 eğitim merkezinin sorumluluk alanları ve buralarda görev yapan personelin eğitim alabilecekleri eğitim merkezleri aşağıdaki haritada gösterilmiştir. Sorumluluk alanları çalışması ekonomiklik, güvenlik, yol süresi vb. durumlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Proje eğitimleri, özel uzmanlık eğitimleri, çalıştay programları vb. özel durumlarda sorumluluk alanları dışında bulunan personel de eğitim programlarına katılabilmektedir. Bunların dışında gerçekleşen eğitim programlarında sadece eğitim merkezleri sorumluluk alanları içerisindeki kurumlardaki personel ilgili eğitim merkezinde eğitimlere katılabilmektedir.