CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Disiplin Daire Başkanlığı
Bilgi edinme istemi reddedilen veya olumsuz cevap verilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.