150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Kayıt İşlemleri ve Hizmet Öncesi Eğitim Süreci Hakkında Duyuru

31.12.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanan 150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı kapsamında alınan başvurular, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin "Sözlü Sınav ve Mülâkat" başlıklı 31/B maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda tamamlanarak aynı yönetmeliğin "Nihaî Başarı Listesi" başlıklı 31/C maddesi kapsamında belirlenmiştir. Nihai başarı listesi ek-1 sayılı listede gösterilmiştir.

Ek-1 sayılı listede belirtilen idare memuru öğrencilerinin “İdare Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitim” programı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek olup, eğitim programının takvimi ile eğitim merkezi iletişim bilgileri ek-2 tabloda gösterilmiştir.

04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 32 ve 33. maddeleri kapsamında;

a) Öğrenciliğe kabul kararı onaylanan ek-1 sayılı listede belirtilen idare memurluğu öğrencilerinin kayıtları 04-06 Temmuz 2022 tarihlerinde mesai saatleri içinde alınacaktır. Ankara Personel Eğitim Merkezi tarafından belirlenen randevu gününe göre (ek-3 sayılı listede gösterilmiştir) öğrenci adaylarının, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezine bizzat giderek evraklarını (1- Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2- Noter onaylı müteselsil kefalet senedi, 3- Kan grubu bilgisi, 4- Üç (3) adet vesikalık fotoğraf) teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 06 Temmuz 2022 tarihi mesai bitiminden (17.00) itibaren kayıt alınmayacaktır.

b) Öğrenci adaylarının eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılır. Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra da kesin kayıt yaptırılır.

c) Kayıt kabul işlemleri, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi öğrenci işleri sorumluları tarafından yürütülür. Öğrenci adayı olabilme şartlarını taşıyanlar için kayıt kabul formu ile öğrenci/kursiyer tanıma anketi doldurulur. Her öğrenci için ayrı dosya açılır, öğrencinin tüm bilgi ve belgeleri dosyasında saklanır.

ç) Kayıt işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinin internet sitesinde yayınlanan duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR
 

Dökümanlar