150 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Tercih Yerleri

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, 24 Nisan - 20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan idare memuru öğrencilerinin atamasının yapılacağı kurumlara ilişkin liste Ek-1'de, tercih dilekçesi örneği ise Ek-2'de sunulmuştur.

Ek-1 tercih listesindeki “A” sütununda yer alan ceza infaz kurumları faaliyete geçmediğinden, bu kısımda yer alan kurumları tercih eden adaylar “B” sütununda yer alan ceza infaz kurumlarına geçici olarak görevlendirileceklerdir. Söz konusu ceza infaz kurumlarının faaliyete alınmasını müteakip ilgililerin kadroları asli görev yerlerine aktarılacaktır.

İdare memuru öğrencilerinin yerleştirme işlemleri mezuniyet puanları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle tercih sırasına göre yapılacaktır. Adayların belirlenen kontenjanda yer alan kurumlar içerisinden sınırsız tercih yapma hakkı bulunmaktadır. Tercihine yerleşemeyen adayların yerleştirme işlemleri resen yapılacaktır. Adaylar, mezuniyet başarı sıralamasını aşağıda yer alan sorgu ekranından öğrenebilecektir.

Adayların, tercih dilekçelerini ikamet ettiği yer Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Büroları aracılığıyla, 17.11.2023 tarihi mesai bitimine kadar öncelikle UYAP üzerinden göndermeleri, ardından fiziki olarak posta yoluyla Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:12/1 Altındağ/ANKARA adresine gönderilmesi (posta gönderim masrafları adaylardan alınacaktır) gerekmektedir.
İlanen duyurulur.
 

SONUÇ SORGULAMA

Dökümanlar