150 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Tercih Yerlerine İlişkin Duyuru

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, Temmuz 2022-Aralık 2022 döneminde teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan idare memuru öğrencilerinin atanmak istediği kurumlara ilişkin tercih listeleri Ek-1'de, tercih dilekçesi örneği Ek-2'de sunulmuştur.

Ek-1 tercih listesi “A” sütununda yer alan ceza infaz kurumları faaliyete geçmediğinden, bu kısımda yer alan kurumları tercih eden adayların atamaları “B” sütununda yer alan ceza infaz kurumuna yapılacaktır. Ceza infaz kurumlarının faaliyete alınmasına müteakip adayların naklen atamaları gerçekleştirilecektir.

İdare memuru öğrencilerinin yerleştirme işlemleri mezuniyet puanları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle tercih sırasına göre yapılacaktır. Adayların belirlenen kontenjanları sınırsız tercih etme hakkı bulunmaktadır. Tercihine yerleşemeyen adayların yerleştirme işlemleri resen yapılacaktır. Adaylar, mezuniyet başarı sıralamasını aşağıda yer alan sorgu ekranından öğrenebilecektir. 

Adayların, tercih dilekçelerini ikamet ettiği yer Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Büroları aracılığıyla, 06.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar öncelikle UYAP üzerinden göndermeleri, ardından fiziki dilekçelerin posta yoluyla Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresine gönderilmesi (posta gönderim masrafları adaylardan alınacaktır)  gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

SONUÇ SORGULAMA

Dökümanlar