171 Sözleşmeli Pozisyon İçin Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen ve Veteriner Alımı Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim unvanında sınav ilanı 28.06.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmi Gazetede yayımlanmış olup söz konusu personel alım ilanına ilişkin başvurular 22.07.2019 tarihinde başlamış ve 07.08.2019 tarihi mesai bitiminde son bulmuştur.
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği psikolog unvanında 540, sosyal çalışmacı unvanında 120, öğretmen unvanında 180, veteriner hekim unvanında 15 aday merkezi sınavdan alınan puan esas alınmak kaydıyla puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılmış olup, sözlü sınava katılacak olan adayların unvan bazlı katılımcı listesi ekte belirtilmiştir.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınavda;
a)İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde;adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup,puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken;
1- Fotoğraflı kimlik belgesini,
2- Turkiye.gov.tr adresinde yer alan Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından sunulan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” başlıklı hizmetten edinilen mezun belgesinin çıktısını yanında bulundurması gerekmektedir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların ekli listelerde belirtilen tarih ve saatte Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Keçiören Yerleşkesi (Adres: Şefkat Mahallesi, Dr. Besim Ömer Cad. No:61, Keçiören/Ankara) adresinde bulunmaları gerekmektedir.

Dökümanlar