2019 Eylül Mazeret Aile Birliği Atama Sonuçları

2019 yılı eylül dönemi aile birliği atama planlaması kapsamında; Bakanlık ve komisyon atamalı personelin (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72 ve 76'ncı maddeleri ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3/üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 25, 26 ve 41’nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve komisyon atamalı 1086 personelden atanma/yerleştirilme şartlarını taşıyan 615 personelin talepleri olumlu değerlendirilmiştir.

Ayrıca atanma/yerleştirilme talebinde bulunan personelden;
1)Eşi son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 66
2)Atanma veya yerleştirilme talebinde bulunan fakat eksik evrak ibraz eden: 86
3)Mazeret şartlarını taşımayan veya geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 55
4)Aynı il içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğünü talep eden:47
5)Hâlihazırda Bakanlık bünyesinde veya Eğitim Merkezlerinde geçici olarak görev yapan ve atanma/yerleştirilme talebinde bulunan:16
6)Görevde Yükselme Sınavı ile atanan ancak 2 (iki) yıl çalışma şartını taşımayan:28
7)İlanımızda belirtilen diğer şartları taşımayan;118

Olmak üzere toplam 416 kişinin talebi olumlu değerlendirilememiştir.

Ayrıca, talepte bulunan personelden bulunduğu unvanda tek olarak çalışan 55 kişinin atanma şartlarını haiz olmasına rağmen kurumsal ihtiyaç nedeniyle talepleri karşılanamamıştır.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talep eden bakanlık ve komisyon atamalı toplam 1086 personelden 615 personelin talepleri olumlu değerlendirilmiştir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair liste ekte belirtilmiş olup listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Talepleri olumlu değerlendirilen tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Dökümanlar